herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 233/10 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok 2010-07-15 10:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 232/10 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 2010-07-15 10:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 231/10 zmieniające zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie ustalenia planu środkow finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2010 rok 2010-06-30 14:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 230/10 w sprawie powołania do składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pana Wojciecha Panka 2010-07-15 11:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 229/10 w sprawie powołania do składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pana Lecha Czaplickiego 2010-07-15 11:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 228/10 w sprawie odwołania ze składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pani Marleny Łukomskiej 2010-07-15 11:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 227/10 w sprawie odwołania ze składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pana Stefana Dobrolińskiego 2010-07-15 11:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 226/10 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2010-07-19 12:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 225/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Zimowej, zabudowanej garażem murowanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-07-15 10:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 224/10 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Ziemi Chełmińskiej 1. 2010-07-15 10:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 223/10 Zmieniające Zarządzenie Prezydenta Grudziądza nr 427/06 z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie aktualizacji wartości gruntów stanowiących własność gminy - Miasto Grudziądz oraz zmiany wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 2010-07-15 10:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 222/10 w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Grudziądzu przy ul. Grunwaldzkiej 31 2010-07-15 10:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 221/10 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2010-07-15 10:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 220/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Sobieskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-07-15 10:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 219/10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu 2010-06-30 11:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 218/10 w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu 2010-06-25 08:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 217/10 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki na rzecz Skarbu Państwa Polskiego współobciążajacej księgi wieczyste nr KW 6463, KW 6465 oraz KW 6466 2010-07-15 10:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 216/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Cmentarnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-07-15 10:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 215/10 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wnioskowania o dokonanie zmiany w budżecie gminy-miasto Grudziądz 2010-07-02 10:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 214/2010 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2010-07-15 10:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 213/10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2009 r. za okres od 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu. 2010-07-19 12:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 212/10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2009 r. za okres od 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu. 2010-07-19 12:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 211/10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2009 r. za okres od 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu. 2010-07-19 12:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 210/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Konstytucji 3 Maja oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-07-02 10:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 209/10 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Jackowskiego 2010-07-02 10:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 208/10 w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań wymienionych w Uchwale Nr LII/14/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie określenia zadań, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku 2010-06-17 13:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 207/10 w sprawie odwołania stanu alarmu powodziowego na terenie miasta Grudziądza 2010-07-15 13:02
dokument ZARZADZENIE NR 206/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników 2010-07-02 10:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 205/2010 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2010-07-02 10:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 204/10 w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego 2010-06-16 14:32
dokument ZARZADZENIE NR 203/10 w sprawie określenia wysokości dotacji udzielanej przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym i placówkom oświatowym specjalnym prowadzonym na terenie miasta Grudziądza przez inne niż gmina-miasto Grudziądz osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż gmina-miasto Grudziądz osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego. 2010-07-02 10:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 202/10 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2010-07-02 10:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 201/10 w sprawie utworzenia posterunku sezonowego Straży Miejskiej na terenie kompleksu leśnego wokół Jeziora Rudnickiego w Grudziądzu 2010-07-02 10:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 200/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Portowej 12 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-07-02 10:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 199/10 w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Grudziądzu przy ul. Reymonta 1 2010-07-02 10:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 198/10 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2010-06-16 09:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 197/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Lotniczej 1 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-07-02 09:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 196/10 w sprawie ogłoszenia stanu alarmu powodziowego na terenie miasta Grudziądza 2010-06-16 09:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 195/10 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 2010-06-16 09:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 194/10 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2010-07-02 09:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 193/10 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ulicy Droga Pomorska 10 2010-06-16 09:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 192/10 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Droga Pomorska 10. 2010-06-16 09:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 191/10 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ulicy Akacjowej 2010-07-02 09:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 190/10 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki zwykłej wpisanej w księdze wieczystej KW 18017 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2010-06-16 09:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 189/10 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki zwykłej wpisanej w księdze wieczystej KW 20956 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2010-06-16 09:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 188/10 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2010-07-02 09:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 187/10 w sprawie powołania obowodowych komisji wyborczych 2010-06-16 09:01