herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 267/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Bydgoskiej 19, z przeznaczeniem pod lokalizację garażu blaszanego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-09-02 12:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 266/10 w sprawie oddania w dzierżawę na okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Polnej z przeznaczeniem na cele rekreacyjne oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2010-08-10 08:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 265/10 w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2010-08-18 11:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 264/10 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok 2010-08-10 08:33
dokument ZARZĄDZENIE Nr 263/10 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu 2010-07-29 12:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 262/10 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2010-08-18 11:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 261/10 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2010-08-16 14:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 260/10 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2010-09-02 12:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 259/10 w sprawie aktualizacji wartości gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz zmiany wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. 2010-08-18 11:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 258/10 w sprawie zwolnienia od obciążenia hipoteką części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej KW 3097 2010-08-18 11:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 257/10 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Jaśminowej 2010-08-16 14:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 256/10 w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej pomieszczeń biurowych mieszczących się w budynku biurowym położonym w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego 32-36, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2010-08-16 13:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 255/10 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2010-08-18 11:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 254/10 zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz 2010-09-02 12:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 253/10 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz 2010-08-16 13:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 252/10 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2010-07-22 08:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 251/10 w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej pomieszczeń biurowych mieszczących się w budynku biurowym położonym w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego 32-36, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2010-07-22 08:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 250/10 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2010-07-22 08:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 249/10 w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp.z o.o. w Grudziądzu. 2010-07-15 10:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 248/10 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2010-07-22 08:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 247/10 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2010-09-02 12:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 246/10 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Dąbrowskiego 2010-08-16 13:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 245/10 w sprawie zawarcia umowy ustanowienia służebności gruntowej na rzecz nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego 2010-08-16 13:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 244/10 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy – miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2010-08-16 13:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 243/2010 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2010-07-15 10:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 242/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Solnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-07-22 08:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 241/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy zbiegu ulicy Wybickiego z ulicą Solną oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-07-22 08:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 240/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Lotniczej 1 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-07-22 08:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 239/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Małogroblowej, przeznaczoną na cele handlowe oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2010-07-22 08:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 238/10 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Gałczyńskiego 2010-08-16 13:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 237/10 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Legionów 13. 2010-07-15 10:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 236/10 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży części lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Legionów 13A. 2010-07-15 10:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 235/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kopernika, zabudowanej kontenerem telekomunikacyjnym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-07-15 10:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 234/10 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2010-07-15 10:30