herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 349/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Królewskiej, zabudowanej pomieszczeniem gospodarczym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-11-04 08:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 348/10 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2010-11-04 08:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 347/10 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 16 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ulicy Legionów 13. 2010-11-04 08:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 346/10 zmieniające zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2010 rok 2010-09-06 09:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 345/10 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2010-11-04 08:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 344/10 zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pomocy finansowej uczniom 2010-09-03 08:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 343/10 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok 2010-09-07 10:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 342/10 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gmin – miasto Grudziądz prawem służebności przesyłu 2010-11-04 08:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 341/10 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2010-11-04 08:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 340/10 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2010-11-04 08:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 339/10 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2010-09-07 08:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 338/10 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2010-09-07 08:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 337/10 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2010-09-03 07:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 336/10 w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń ewakuacyjnych dla pracowników Urzędu Miejskiego 2010-11-09 09:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 335/10 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku 2010-09-07 08:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 334/10 zmieniające Zarządzenie w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2010-09-03 08:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 333/10 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia 2010-09-03 07:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 332/10 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia 2010-09-03 07:58
dokument ZARZĄDZANIE NR 331/10 w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej pomieszczeń biurowych mieszczących się w budynku biurowym położonym w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego 32-36, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2010-11-04 07:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 330/10 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2010-09-03 07:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 329/10 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2010-09-03 07:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 328/10 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2010-09-03 07:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 327/10 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2010-09-03 07:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 326/10 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej gruntowej położonej w Grudziądzu przy ul. Akacjowej 2010-11-04 07:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 325/10 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2010-09-03 07:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 324/10 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2010-09-03 07:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 323/10 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Jaśminowej 2010-11-04 07:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 322/10 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Brzozowej 2010-09-07 08:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 321/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Portowej 12 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-11-04 07:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 320/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Portowej 12 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-11-04 07:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 319/10 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2010-09-02 13:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 318/10 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2010-09-02 13:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 317/10 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2010-09-02 13:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 316/10 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2010-09-02 13:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 315/10 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok 2010-09-02 13:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 314/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2010-08-16 14:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 313/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2010-08-30 11:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 312/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2010-08-16 14:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 311/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2010-08-16 14:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 310/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2010-08-30 10:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 309/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2010-08-16 14:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 308/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2010-08-16 14:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 307/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2010-08-16 14:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 306/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2010-08-16 14:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 305/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2010-08-30 11:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 304/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2010-08-16 14:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 303/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2010-08-30 10:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 302/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2010-08-16 14:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 301/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2010-08-16 14:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 300/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2010-08-16 14:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 299/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2010-08-16 14:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 298/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2010-08-16 14:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 297/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2010-08-16 14:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 296/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2010-09-02 13:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 295/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2010-08-30 11:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 294/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2010-08-16 14:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 293/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2010-08-30 10:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 292/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2010-08-16 14:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 291/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2010-08-16 14:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 290/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2010-08-16 14:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 289/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2010-08-16 14:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 288/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2010-08-16 14:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 287/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2010-08-16 14:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 286/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2010-08-16 14:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 285/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2010-08-16 14:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 284/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2010-08-16 14:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 283/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2010-08-16 14:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 282/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2010-08-16 14:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 281/10 zmieniające Zarządzenie w sprawie dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2010-08-16 14:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 280/10 zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań wymienionych w Uchwale Nr LII/14/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie określenia zadań, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku. 2010-08-16 14:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 279/10 w sprawie powołania zespołu w celu opracowania programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2010-08-16 14:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 278/10 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 2010-08-16 14:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 277/10 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 2010-08-13 11:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 276/10 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 16 2010-08-13 11:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 275/10 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 2010-08-13 11:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 274/10 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia 2010-08-16 14:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 273/10 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Brzozowej 2010-09-07 08:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 272/10 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu sprzedaży części lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ulicy Legionów 13A. 2010-08-16 14:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 271/10 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 16, mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Legionów 13. 2010-08-16 14:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 270/10 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Polnej 2010-09-02 13:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 269/10 zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Biura Obsługi Projektu d/s realizacji projektu "Dajmy szansę dzieciom" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2010-08-16 14:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 268/10 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2010-08-16 14:54