herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 382/10 w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia w Szkole Podstawowej nr 16 2010-11-15 11:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 381/10 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok 2010-11-04 13:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 380/10 w sprawie prowadzenia gospodarki samochodowej w Straży Miejskiej w Grudziądzu oraz zasad stosowania norm zużycia materiałów pędnych w eksploatacji samochodów 2010-11-08 12:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 379/10 w sprawie wyrażenia zgody na zakup oraz przyjęcie darowizny sprzętu medycznego przez Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu 2010-11-04 13:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 378/10 w sprawie zawarcia umowy ustanowienia służebności gruntowej na rzecz nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Szkolnej 2010-11-04 13:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 377/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości płożonej w Grudziądzu przy ulicy Konstytucji 3 Maja oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-11-04 13:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 376/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Szosa Toruńska oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-11-04 13:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 375/10 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2010-11-04 13:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 374/10 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2010-11-04 13:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 373/10 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Jodłowej 2010-11-04 13:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 372/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Czarna Droga i Łyskowskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-11-04 13:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 371/10 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w miesiącach od października do grudnia 2010 roku 2010-11-04 13:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 370/10 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok" 2010-11-04 13:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 369/10 w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. w Grudziądzu. 2010-11-04 13:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 368/10 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2010-11-04 13:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 367/10 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Droga Graniczna – ulicy Droga Kurpiowska 2010-11-04 13:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 366/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w trybie przetargowym na czas określony trzech lokalizacji położonych w Grudziądzu przy ulicy Cmentarnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-11-04 12:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 365/10 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok" 2010-12-17 12:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 364/10 w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Grudziądza ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli 2010-11-04 12:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 363/10 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2010-11-04 12:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 362/10 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2010-11-04 12:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 361/10 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2010-11-04 12:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 360/10 w sprawie odwołania stanu alarmu powodziowego na terenie miasta Grudziądza 2010-11-15 11:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 359/10 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok 2010-11-04 12:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 358/10 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych 2010-11-04 12:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 357/10 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2010-11-04 12:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 356/10 w sprawie: powołania i składu osobowego Punktu Kontaktowego Host Nation Suport (HNS) 2010-11-15 11:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 355/10 w sprawie ogłoszenia stanu alarmu powodziowego na terenie miasta Grudziądza 2010-11-15 11:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 354/10 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Paderewskiego 56 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-11-04 12:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 353/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kujawskiej, zabudowanej kioskiem typu RUCH oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-11-04 12:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 352/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-11-04 12:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 351/10 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2010-11-04 11:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 350/10 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ul. Akacjowej 2010-11-04 11:03