herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr LVII/81/10 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy- misto Grudziądz dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyboru prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2010-11-05 08:27
dokument Uchwała Nr LVII/80/10 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2010 - 2014" 2010-11-09 09:26
dokument Uchwała Nr LVII/79/10 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza 2010-11-05 08:22
dokument Uchwała Nr LVII/78/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę- miasto Grudziądz umowy o przystąpieniu i realizacji projektu "Nauczanie i wychowanie w grudziądzkich szkołach gwarancją dobrego startu i kontynuacji drogi edukacyjnej uczniów" 2010-11-05 08:22
dokument Uchwała Nr LVII/77/10 w sprawie przystąpienia Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ks. Stanisława Staszica w Grudziądzu do realizacji projektu "Ciągłe doskonalenie siebie drogą do kariery" 2010-11-05 08:19
dokument Uchwała Nr LVII/76/10 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2010-11-05 08:18
dokument Uchwała Nr LVII/75/10 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wynagrodzenia za inkaso 2010-11-05 08:18
dokument Uchwała Nr LVII/74/10 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok 2010-11-05 08:18