herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 413/10 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok 2010-12-09 08:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 412/10 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2010-11-09 14:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 411/10 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok 2010-11-09 14:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 410/10 zmieniające zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2010 rok 2010-12-09 08:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 409/10 w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Grudziądzu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 11 2010-11-09 14:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 408/10 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie prawa odkupu nieruchomości 2010-11-09 14:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 407/10 zmieniające zarządzenie w sprawie zapłaty należności z tytułu sprzedaży części lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Legionów 13A 2010-11-09 14:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 406/10 w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy-miasto Grudziądz dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików oraz wyborów prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2010-11-09 14:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 405/10 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Rybackiej 2010-11-05 08:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 404/10 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia 2010-11-05 08:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 403/10 w sprawie zwolnienia od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu lokali użytkowych znajdujących się w budynku administracyjo-biurowym z przeznaczeniem na siedzibę Oddziału Celnego w Grudziądzu wraz z instytucjami towarzyszącymi prowadzącymi działalność gospodarczą. 2010-12-09 08:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 402/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Portowej 12 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-11-05 08:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 401/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Cmentarnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-11-05 08:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 400/10 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2010-11-05 07:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 399/10 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2010-11-05 07:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 398/10 w sprawie wystąpienia o nabycie nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz położonej przy ul. Cichej 2 2010-11-05 07:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 397/10 zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz prawem służebności przesyłu 2010-11-05 07:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 396/10 w sprawie ustalenia regulaminu działania Rady Sportu oraz określenia składu i zasad powoływania jej członków 2010-11-05 07:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 395/10 w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2010-11-05 07:49
dokument ZARZĄDZANIE NR 394/10 w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej pomieszczeń biurowych mieszczących się w budynku biurowym położonym w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego 32-36, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2010-11-05 07:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 393/10 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę-miasto Grudziądz 2010-11-05 07:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 392/10 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Jodłowej 2010-11-05 07:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 391/10 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ul. Orzechowej 2010-11-05 07:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 390/10 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz 2010-11-05 07:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 389/10 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia. 2010-11-05 07:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 388/10 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2010-11-05 07:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 387/10 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Grudziądzu przy ul. Portowej 12 2010-11-05 07:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 386/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości płożone w Grudziądzu przy ulicach Łyskowskiego, Tczewska, Czarna Droga, Polna oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2010-11-05 07:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 385/10 w sprawie sporządzena wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2010-11-05 07:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 384/10 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego 2010-11-09 14:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 383/10 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów 2010-11-04 13:35