herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 27/11 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2011-02-18 08:37
ZARZĄDZENIE NR 26/11 w sprawie powołania komisji ds. stypendiów sportowych w celu wydania opinii na temat wniosków o stypendium 2011-02-10 12:15
ZARZĄDZENIE NR 25/11 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2011-02-10 12:23
ZARZĄDZENIE NR 24/11 w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczeń Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2011-02-10 12:18
ZARZĄDZENIE NR 23/11 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011-02-10 12:16
ZARZĄDZENIE NR 22/11 w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Grudziądzu przy ul. Kalinkowej 44 2011-02-10 12:19
ZARZĄDZENIE NR 21/11 w sprawie ustalania rabatów przy sprzedaży biletów komunikacji miejskiej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu. 2011-02-14 10:44
ZARZĄDZENIE NR 20/11 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w 2011 roku 2011-02-10 12:17
ZARZĄDZENIE NR 19/11 zmieniające zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2010 rok 2011-02-10 12:15
ZARZĄDZENIE NR 18/11 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wypoczynek dzieci i młodzieży – organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży" w 2011 roku 2011-02-10 12:17
ZARZĄDZENIE NR 17/11 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kosmonautów zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-02-18 08:31
ZARZĄDZENIE NR 16/11 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2011-02-14 10:40
ZARZĄDZENIE NR 15/11 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych "Projektu procedury przeprowadzania konsultacji społecznych dla gminy-miasto Grudziądz" 2011-02-10 12:14
ZARZĄDZENIE NR 14/11 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 2011-02-10 12:06
ZARZĄDZENIE NR 13/11 w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku 2011-02-10 12:06
ZARZĄDZENIE NR 12/11 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2011-02-10 12:03
ZARZĄDZENIE NR 11/11 zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2011-02-10 12:03
ZARZĄDZENIE NR 10/11 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2011-02-10 12:02
ZARZĄDZENIE NR 9/11 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2011-02-10 12:02
ZARZĄDZENIE NR 8/11 w sprawie ustalenia terminów wypłat w roku 2011 wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych podległych gminie – miasto Grudziądz zatrudnionych na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych 2011-02-10 12:05
ZARZĄDZENIE NR 7/11 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2011-02-10 12:01
ZARZĄDZENIE NR 6/11 w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku 2011-02-10 12:05
ZARZĄDZENIE NR 5/11 w sprawie konkursu na udzielanie w 2011 roku świadczeń zdrowotnych dla uzależnionych od alkoholu mieszkańców Grudziądza 2011-02-10 12:04
ZARZĄDZENIE NR 4/11 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2011-02-10 12:01
ZARZĄDZENIE NR 3/11 zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2011-02-10 12:00
ZARZĄDZENIE NR 2/11 w sprawie zaciągnięcia w roku budżetowym 2011 kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta 2011-02-10 12:19
ZARZĄDZENIE NR 1/11 w sprawie powierzenia spraw związanych z prowadzeniem nadzoru nad jednostką organizacyjną gminy – miasto Grudziądz 2011-02-10 11:51