herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 60/11 w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 2011-03-04 13:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 59/11 w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2011-03-24 12:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 58/11 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok 2011-03-24 12:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 57/11 zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu oraz cennika opłat za przewóz osób niepełnosprawnych 2011-03-04 13:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 56/11 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2011-03-24 12:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 55/11 w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2011-03-24 12:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 54/11 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2011-03-04 13:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 53/11 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2011-03-04 13:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 52/11 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2011-03-04 13:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 51/11 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego w Grudziądzu 2011-03-04 13:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 50/11 w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków uczniów zamieszkałych na terenie Grudziądza o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2011-02-18 11:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 49/11 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2011-03-04 13:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 48/11 w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Grudziądzu przy ulicy Reymonta 14 2011-03-04 13:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 47/11 w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2011-02-18 08:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 46/11 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2011-03-04 13:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 45/11 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Słowackiego zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-03-24 12:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 44/11 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2011-03-04 13:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 43/11 w sprawie utworzenia i określenia składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 2011-03-04 13:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 42/11 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Józefa Włodka 16j 2011-02-18 08:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 41/11 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ulicy Akacjowej 2011-03-04 13:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 40/11 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2011-02-18 08:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 39/11 zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia 2011-02-18 08:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 38/11 zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy-miasta Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2011-02-18 08:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 37/11 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kustronia, zabudowanej garażem murowanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-03-24 12:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 36/11 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2011-02-18 08:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 35/11 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2011-02-18 08:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 34/11 w sprawie wydzielenia z gminnego zasobu mieszkaniowego w Grudziądzu lokali z przeznaczeniem na lokale socjalne 2011-02-14 10:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 33/11 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Gierymskiego, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-02-14 10:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 32/11 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Gierymskiego, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-02-14 10:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 31/11 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy zbiegu ul. Czarna Droga z ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w celu prowadzenia kortów tenisowych i zajęć szkoleniowych gry w tenisa dla dzieci i młodzieży oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2011-02-18 08:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 30/11 w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego w Grudziądzu 2011-02-18 08:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 29/11 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz 2011-02-18 08:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 28/11 zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia 2011-02-18 08:44