herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 195/11 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2011-06-07 11:43
ZARZĄDZENIE NR 194/11 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2011-06-07 11:44
ZARZĄDZENIE NR 193/11 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2011-06-14 10:58
ZARZĄDZENIE NR 192/11 zmieniające Zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2011-06-14 10:58
ZARZĄDZENIE NR 191/11 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych 2011-06-07 11:46
ZARZĄDZENIE NR 190/11 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2011-06-07 11:42
ZARZĄDZENIE NR 189/11 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej 192-194. 2011-06-07 11:42
ZARZĄDZENIE NR 188/11 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Hallera 79 - 85. 2011-06-07 11:41
ZARZĄDZENIE NR 187/11 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej lokali użytkowych znajdujących się w budynkach produkcyjno-magazynowych byłej "walcowni" Grudziądzkich Zakładów Przemysłu Gumowego "STOMIL" S.A. w upadłości przy ul. Waryńskiego 32-36 w Grudziądzu z przeznaczeniem pod działalność firm obecnie je użytkujących 2011-06-14 10:57
ZARZĄDZENIE NR 186/11 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 2011-06-07 11:39
ZARZĄDZENIE NR 185/11 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2011-06-07 11:45
ZARZĄDZENIE NR 184/11 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok 2011-06-07 11:40
ZARZĄDZENIE NR 183/11 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2011-06-07 11:40
ZARZĄDZENIE NR 182/11 w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2011-06-07 11:38
ZARZĄDZENIE NR 181/11 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2011-06-07 11:37
ZARZĄDZENIE NR 180/11 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2011-06-07 11:35
ZARZĄDZENIE NR 179/11 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz 2011-05-27 09:01
ZARZĄDZENIE NR 178/11 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Gałczyńskiego 2011-06-14 10:55
ZARZĄDZENIE NR 177/11 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 4 w Grudziądzu 2011-05-23 12:57
ZARZĄDZENIE NR 176/11 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 9 w Grudziądzu 2011-05-23 12:56
ZARZĄDZENIE NR 175/11 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Grudziądzu 2011-05-23 13:11
ZARZĄDZENIE NR 174/11 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Grudziądzu 2011-05-23 13:09
ZARZĄDZENIE NR 173/11 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 w Grudziądzu 2011-05-23 13:07
ZARZĄDZENIE NR 172/11 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 w Grudziądzu 2011-05-25 12:39
ZARZĄDZENIE NR 171/11 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w Grudziądzu 2011-05-23 13:01
ZARZĄDZENIE NR 170/11 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Grudziądzu 2011-05-23 12:53
ZARZĄDZENIE NR 169/11 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grudziądzu 2011-05-23 12:54
ZARZĄDZENIE NR 168/11 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 8 w Grudziądzu 2011-05-23 12:55
ZARZĄDZENIE NR 167/11 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 6 w Grudziądzu 2011-05-23 12:55
ZARZĄDZENIE NR 166/11 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2011-05-25 12:59
ZARZĄDZENIE NR 165/11 w sprawie wyrażenia zgody na zakup oraz przyjęcie darowizny sprzętu medycznego przez Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2011-05-25 13:01
ZARZĄDZENIE NR 164/11 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2011-05-30 07:56
ZARZĄDZENIE NR 163/11 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2011-06-07 11:34
ZARZĄDZENIE NR 162/11 w sprawie powołania Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu 2011-05-25 13:02
ZARZĄDZENIE NR 161/11 w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową 2011-05-25 13:01
ZARZĄDZENIE NR 160/11 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 15 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Batorego 2 2011-05-30 07:51
ZARZĄDZENIE NR 159/11 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Chełmińskiej 2011-05-30 07:52
ZARZĄDZENIE NR 158/11 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Hallera 53 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-06-07 11:32
ZARZĄDZENIE NR 157/11 zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu oraz cennika opłat za przewóz osób niepełnosprawnych 2011-05-16 14:40
ZARZĄDZENIE NR 156/11 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Sobieskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-06-07 11:31
ZARZĄDZENIE NR 155/11 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej dodatkowych lokali użytkowych znajdujących się w budynku administracyjo-biurowym z przeznaczeniem na działalność firmy MEGANTERION z siedzibą w Białym Borze k/ Grudziądza 2011-06-07 11:30
ZARZĄDZENIE NR 154/11 zmieniające Zarządzenie Nr 139/11 Prezydenta Grudziądza z dnia 4 maja 2011 roku w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kustronia oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2011-06-07 11:29
ZARZĄDZENIE NR 153/11 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2011-05-30 07:53
ZARZĄDZENIE NR 152/11 zmieniające Zarządzenie Nr 58/07 z dnia 28 lutego 2007 r. Prezydenta Grudziądza w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w zakresie transportu drogowego taksówką. 2011-05-25 13:04
ZARZĄDZENIE NR 151/11 zmieniające zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego w 2011 roku deficytu budżetu miasta Grudziądza 2011-05-25 13:00
ZARZĄDZENIE NR 150/11 zmieniające zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu 2011 roku przejściowego deficytu budżetu miasta Grudziądza 2011-05-30 07:53
ZARZĄDZENIE NR 149/11 uchylające Zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie opłat oraz trybu i formy zawierania z przewoźnikami umów na korzystanie z przystanków autobusowych na terenie gminy ? miasto Grudziądz. 2011-05-25 13:05
ZARZĄDZENIE NR 148/11 w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 2011-05-25 12:50
ZARZĄDZENIE NR 147/11 zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego 2011-05-25 12:45
ZARZĄDZENIE NR 146/11 w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczeń Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2011-05-25 12:45
ZARZĄDZENIE NR 145/11 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2011-05-25 13:00
ZARZĄDZENIE NR 144/11 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Al. 23 Stycznia, z przeznaczeniem pod letni ogródek gastronomiczny oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-05-25 12:41
ZARZĄDZENIE NR 143/11 w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 2011-05-25 12:48
ZARZĄDZENIE NR 142/11 w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 2011-05-25 12:46
ZARZĄDZENIE NR 141/11 w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 2011-05-25 12:43
ZARZĄDZENIE NR 140/11 w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 2011-05-25 12:38
ZARZĄDZENIE NR 139/11 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej garażem blaszanym, położonej w Grudziądzu przy ulicy Kustronia oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2011-05-25 12:44
ZARZĄDZENIE NR 138/11 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-05-25 12:36