herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 256/11 w sprawie aktualizacji wartości gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz zmiany wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 2011-07-12 11:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 255/11 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ulicy Dąbrowskiego 15. 2011-07-12 10:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 254/11 w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu 2011-07-04 10:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 253/11 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok 2011-07-04 10:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 252/11 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2011-07-14 13:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 251/11 w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2011-07-04 10:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 250/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu za 2010 rok 2011-07-04 10:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 249/11 w sprawie powołania do składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pani Justyny Janaszczyk 2011-08-02 10:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 248/11 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu. 2011-07-04 10:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 247/11 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2011-08-05 10:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 246/11 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Dworcowej 2011-08-01 09:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 245/11 w sprawie powołania do składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pani Agnieszki Wróbel 2011-08-02 10:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 244/11 w sprawie odwołania ze składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pani Anny Rejowskiej 2011-08-02 10:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 243/11 w sprawie odwołania ze składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pani Katarzyny Piłat - Żary 2011-08-02 10:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 242/11 w sprawie odwołania ze składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pani Małgorzaty Napieralskiej 2011-08-02 10:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 241/11 w sprawie odwołania ze składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pani Grażyny Marciniak 2011-08-02 10:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 240/11 w sprawie odwołania ze składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pana Lecha Czaplickiego 2011-08-02 10:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 239/11 w sprawie odwołania ze składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pana Wojciecha Panka 2011-08-02 10:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 238/11 w sprawie powołania do składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pani Elżbiety Macierzyńskiej 2011-08-02 10:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 237/11 w sprawie powołania do składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pani Magdy Flinik-Jankowskiej 2011-08-02 10:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 236/11 w sprawie powołania do składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pana Michała Wiatr 2011-08-02 10:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 235/11 w sprawie powołania do składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pana Ryszarda Misiewicza 2011-08-02 10:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 234/11 w sprawie powołania do składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pani Mirosławy Szafran-Witt 2011-08-02 10:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 233/11 w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Grudziądzu przy ul. Wiejskiej 25 2011-08-01 09:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 232/11 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Dworcowej 21A. 2011-07-12 10:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 231/11 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Brzozowej 2011-08-01 09:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 230/11 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2011-07-05 09:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 229/11 w sprawie wystąpienia o nabycie nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz położonej przy ul. gen. Józefa Kustronia 2011-07-12 10:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 228/11 w sprawie wystąpienia o nabycie nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz położonej przy ul. gen. Józefa Kustronia 2011-07-12 10:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 227/11 w sprawie wystąpienia o nabycie nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz położonej przy ul. gen. Józefa Kustronia 2011-07-12 10:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 226/11 w sprawie wystąpienia o nabycie nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz położonej przy ul. gen. Józefa Kustronia 2011-07-12 10:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 225/11 w sprawie wystąpienia o nabycie nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz położonej przy ul. gen. Józefa Kustronia 2011-07-12 10:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 224/11 w sprawie wystąpienia o nabycie nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz położonej przy ulicy gen. Józefa Kustronia 2011-07-04 10:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 223/11 w sprawie wystąpienia o nabycie nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz położonej przy ul. gen. Józefa Kustronia 2011-07-04 10:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 222/11 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu z przeznaczeniem na cele rolne oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-07-05 09:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 221/11 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2011-07-04 10:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 220/11 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2011-07-05 09:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 219/11 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2011-07-05 09:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 218/11 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasta Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2011-07-05 09:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 217/11 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Czarna Droga, zagospodarowanej ogródkiem działkowym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-07-05 09:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 216/11 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Czarna Droga, zagospodarowanej ogródkiem działkowym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-07-04 10:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 215/11 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia 2011-07-04 10:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 214/11 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2011-07-05 09:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 213/11 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8, mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Karabinierów 2F. 2011-07-12 10:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 212/11 zmieniające Zarządzenie w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Hallera 79 - 85. 2011-07-12 10:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 211/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników 2011-07-04 10:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 210/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2010 r. za okres od 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. Muzeum im. ks. dr. W. Łęgi w Grudziądzu 2011-07-04 10:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 209/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2010 r. za okres od 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu 2011-07-04 10:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 208/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2010 r. za okres od 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu 2011-07-04 10:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 207/11 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wypoczynek dzieci i młodzieży - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży" w 2011 roku 2011-07-07 07:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 206/11 w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Grudziądza ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli 2011-06-14 12:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 205/11 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z administracją zespoloną i niezespoloną, miejskimi służbami, inspekcjami z terenu miasta Grudziądza. 2011-07-11 11:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 204/11 w sprawie utworzenia posterunku sezonowego Straży Miejskiej w Grudziądzu 2011-07-05 09:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 203/11 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2011-06-14 12:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 202/11 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej 2011-06-14 12:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 201/11 w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz położonej w Grudziądzu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2011-06-14 12:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 200/11 zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2011-06-14 12:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 199/11 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finsowanie planowanego w 2011 roku deficytu budżetu miasta Grudziądza 2011-06-07 11:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 198/11 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2011-06-07 11:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 197/11 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Al.23 Stycznia oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2011-06-14 11:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 196/11 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej Straży Pożarnej Grudziądzkich Zakładów Przemysłu Gumowego "STOMIL" S.A. w upadłości przy ul. Waryńskiego 32-36 w Grudziądzu z przeznaczeniem pod działalność inkubatora przedsiębiorczości 2011-06-14 11:00