herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 382/11 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania zmierzającego do wyłonienia brokera ubezpieczeniowego 2011-09-13 08:14
ZARZĄDZENIE NR 381/11 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2011-09-07 08:57
ZARZĄDZENIE NR 380/11 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Jaśminowej 2011-09-13 08:13
ZARZĄDZENIE NR 379/11 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2011-09-07 08:56
ZARZĄDZENIE NR 378/11 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2011-09-05 13:06
ZARZĄDZENIE NR 377/11 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych 2011-09-05 13:03
ZARZĄDZENIE NR 376/11 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok 2011-09-05 13:05
ZARZĄDZENIE NR 375/11 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2011-09-07 08:55
ZARZĄDZENIE NR 374/11 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 2011-09-05 13:01
ZARZĄDZENIE NR 373/11 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych 2011-09-05 13:04
ZARZĄDZENIE NR 372/11 w sprawie ustalenia wzoru wniosku w postępowaniu o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Grudziądza. 2011-09-05 13:05
ZARZĄDZENIE NR 371/11 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedur w zakresie wymiaru, windykacji i poboru podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2011-09-21 08:35
ZARZĄDZENIE NR 370/11 w sprawie wykonania prawa odkupu nieruchomości zbytej przez gminę-miasto Grudziądz położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2011-09-05 12:57
ZARZĄDZENIE NR 369/11 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Geotermii Grudziądz Spółka z o.o. w Grudziądzu 2011-08-26 08:30
ZARZĄDZENIE NR 368/11 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Geotermii Grudziądz Spółka z o.o. w Grudziądzu 2011-08-26 08:31
ZARZĄDZENIE NR 367/11 w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy-miasto Grudziądz dla wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2011-09-05 12:57
ZARZĄDZENIE NR 366/11 zmieniające Zarządzenie Nr 301/11 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 sierpnia 2011r. 2011-08-26 08:29
ZARZĄDZENIE NR 365/11 zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia wykupu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2011-09-07 08:55
ZARZĄDZENIE NR 364/11 w sprawie powołania Zespołu do wdrożenia projektu pn. "Budowa Zintegrowanego Grudziądzkiego Systemu Informacji Przestrzennej - GSIP" 2011-09-16 13:29
ZARZĄDZENIE NR 363/11 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie prawa odkupu nieruchomości 2011-09-13 08:13
ZARZĄDZENIE NR 362/11 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2011-09-13 08:12
ZARZĄDZENIE NR 361/11 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2011-09-07 08:54
ZARZĄDZENIE NR 360/11 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 6 w Grudziądzu 2011-08-26 07:37
ZARZĄDZENIE NR 359/11 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 4 w Grudziądzu 2011-08-26 07:38
ZARZĄDZENIE NR 358/11 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 8 w Grudziądzu 2011-08-26 07:36
ZARZĄDZENIE NR 357/11 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 9 w Grudziądzu 2011-08-26 07:35
ZARZĄDZENIE NR 356/11 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Grudziądzu 2011-08-26 07:34
ZARZĄDZENIE NR 355/11 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 w Grudziądzu 2011-08-26 07:39
ZARZĄDZENIE NR 354/11 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Grudziądzu 2011-08-26 08:25
ZARZĄDZENIE NR 353/11 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grudziądzu 2011-08-26 08:00
ZARZĄDZENIE NR 352/11 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Grudziądzu 2011-08-26 07:59
ZARZĄDZENIE NR 351/11 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w Grudziądzu 2011-08-26 07:59
ZARZĄDZENIE NR 350/11 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 w Grudziądzu 2011-08-26 07:38
ZARZĄDZENIE NR 349/11 zmieniające zarządzenie w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu 2011-08-16 12:10
ZARZĄDZENIE NR 348/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-16 11:57
ZARZĄDZENIE NR 347/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-16 11:57
ZARZĄDZENIE NR 346/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-16 11:56
ZARZĄDZENIE NR 345/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-16 11:56
ZARZĄDZENIE NR 344/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-16 11:56
ZARZĄDZENIE NR 343/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-16 11:55
ZARZĄDZENIE NR 342/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-16 11:55
ZARZĄDZENIE NR 341/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-16 11:54
ZARZĄDZENIE NR 340/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-16 11:54
ZARZĄDZENIE NR 339/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-16 11:53
ZARZĄDZENIE NR 338/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-16 11:53
ZARZĄDZENIE NR 337/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-16 11:53
ZARZĄDZENIE NR 336/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-16 11:52
ZARZĄDZENIE NR 335/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-16 11:52
ZARZĄDZENIE NR 334/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-16 11:52
ZARZĄDZENIE NR 333/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-16 11:51
ZARZĄDZENIE NR 332/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-16 11:51
ZARZĄDZENIE NR 331/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-16 11:50
ZARZĄDZENIE NR 330/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-16 11:50
ZARZĄDZENIE NR 329/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-16 11:50
ZARZĄDZENIE NR 328/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-16 11:49
ZARZĄDZENIE NR 327/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-16 11:49
ZARZĄDZENIE NR 326/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-16 11:48
ZARZĄDZENIE NR 325/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-16 11:47
ZARZĄDZENIE NR 324/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-16 11:46
ZARZĄDZENIE NR 323/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-16 11:46
ZARZĄDZENIE NR 322/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-16 11:46
ZARZĄDZENIE NR 321/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-16 11:45
ZARZĄDZENIE NR 320/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-16 11:45
ZARZĄDZENIE NR 319/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-16 11:43
ZARZĄDZENIE NR 318/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-16 11:43
ZARZĄDZENIE NR 317/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-16 11:42
ZARZĄDZENIE NR 316/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-16 11:42
ZARZĄDZENIE NR 315/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-16 11:41
ZARZĄDZENIE NR 314/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-16 11:41
ZARZĄDZENIE NR 313/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-16 11:40
ZARZĄDZENIE NR 312/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-16 11:40
ZARZĄDZENIE NR 311/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-16 11:39
ZARZĄDZENIE NR 310/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-16 11:39
ZARZĄDZENIE NR 309/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-16 11:38
ZARZĄDZENIE NR 308/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-16 11:38
ZARZĄDZENIE NR 307/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-16 11:37
ZARZĄDZENIE NR 306/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-16 11:35
ZARZĄDZENIE NR 305/11 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego 2011-08-26 07:32
ZARZĄDZENIE NR 304/11 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu przeznaczonych do zbycia 2011-08-16 12:11
ZARZĄDZENIE NR 303/11 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu 2011-08-16 12:10
ZARZĄDZENIE NR 302/11 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących użytkowanie wieczyste oraz własność gminy – miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia 2011-08-05 10:52
ZARZĄDZENIE NR 301/11 w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. w Grudziądzu 2011-08-25 13:49
ZARZĄDZENIE NR 300/11 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2011-08-05 10:51