herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 434/11 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2011-10-19 07:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 433/11 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy zbiegu ulicy Granicznej z ulicą Paderewskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-10-28 09:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 432/11 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Gdyńskiej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-10-28 09:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 431/11 w sprawie ustalenia wzoru umowy o świadczenie usług udzielanych przez przedszkola miejskie prowadzone przez gminę-miasto Grudziądz 2011-10-28 09:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 430/11 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2011-10-19 07:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 429/11 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok 2011-10-19 07:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 428/11 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Parkowej 2011-10-19 07:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 427/11 w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2011-10-19 07:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 426/11 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania zmierzającego do wyłonienia brokera ubezpieczeniowego 2011-10-28 09:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 425/11 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Grudziądza 2011-09-29 08:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 424/11 w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2011-09-29 08:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 423/11 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2011-09-29 08:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 422/11 w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań wymienionych w Uchwale Nr VII/28/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia zadań, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku 2011-09-29 08:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 421/11 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Grudziądzu przy ulicy Oliwskiej 10, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-10-14 09:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 420/11 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2011-09-29 08:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 419/11 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2011-09-29 08:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 418/11 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2011-09-29 08:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 417/11 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Oliwskiej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-10-14 08:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 416/11 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej garażem blaszanym, położonej w Grudziądzu przy ulicy Kustronia oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2011-10-14 08:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 415/11 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2011-09-30 11:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 414/11 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Kalinkowej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-09-30 11:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 413/11 w sprawie powołania obwodowych komisji wybroczych 2011-09-22 10:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 412/11 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących użytkowanie wieczyste oraz własność gminy – miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia 2011-09-21 08:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 411/11 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kulerskiego, zabudowanej kioskiem typu "RUCH" oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-09-30 11:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 410/11 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Moniuszki 12 zabudowanej pawilonem handlowym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-09-30 11:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 409/11 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kujawskiej, zabudowanej kioskiem typu "RUCH" oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-09-30 11:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 408/11 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Podhalańskiej, zabudowanej pawilonem handlowym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-09-30 11:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 407/11 w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dla mieszkańców Grudziądza 2011-10-19 07:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 406/11 w sprawie przeprowadzenia kosultacji projektu "Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok" 2011-09-16 14:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 405/11 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Piłsudskiego 14, zabudowanej garażami blaszanymi oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2011-10-28 09:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 404/11 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2011-09-16 14:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 403/11 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2011-09-16 14:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 402/11 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2011-09-16 14:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 401/11 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2011-09-16 14:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 400/11 zmieniające Zarządzenie Nr 393/11 Prezydenta Grudziądza z dnia 6 września 2011 roku w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Słowackiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2011-09-16 14:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 399/11 w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 2011-09-16 14:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 398/11 w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do udzielania zwolnień rodziców albo ucznia z opłat za posiłki w szkołach prowadzonych przez gminę – miasto Grudziądz 2011-10-14 08:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 397/11 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2011-09-16 14:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 396/11 w sprawie powołania lokalnego zespołu koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Grudziądza na lata 2011-2015 2011-09-16 14:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 395/11 w sprawie powołania składu autorskiego do opracowania "Planu funkcjonowania miasta w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny." 2011-09-29 08:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 394/11 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2011-09-16 14:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 393/11 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Słowackiego, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-09-16 14:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 392/11 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 6 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Moniuszki 26 2011-09-13 08:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 391/11 w sprawie przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 2011-09-16 14:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 390/11 zmieniające Zarządzenie w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych do składania oświadczeń woli. 2011-09-13 08:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 389/11 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok 2011-09-13 08:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 388/11 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia spisu z natury i przekazania majątku Cmentarza Komunalnego do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu 2011-09-16 14:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 387/11 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego 50 2011-09-16 13:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 386/11 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2011-09-13 08:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 385/11 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2011-09-07 08:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 384/11 w sprawie udzielenia dofinansowania do odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola miejskie prowadzone przez gminę-miasto Grudziądz 2011-09-07 08:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 383/11 w sprawie ustalenia wzoru umowy o świadczenie usług udzielanych przez przedszkola miejskie prowadzone przez gminę-miasto Grudziądz 2011-09-07 08:58