herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 466/11 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Nadgórnej 21B. 2011-11-08 12:53
ZARZĄDZENIE NR 465/11 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok 2011-11-08 12:54
ZARZĄDZENIE NR 464/11 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2011-11-08 12:54
ZARZĄDZENIE NR 463/11 zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu 2011-11-22 08:01
ZARZĄDZENIE NR 462/11 w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy – miasto Grudziądz 2011-11-08 12:52
ZARZĄDZENIE NR 461/11 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok" 2011-11-08 12:52
ZARZĄDZENIE NR 460/11 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Cichej 2, zabudowanej budynkiem letniskowym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2011-11-08 12:51
ZARZĄDZENIE NR 459/11 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Piłsudskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-11-08 12:49
ZARZĄDZENIE NR 458/11 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Grudziądzu Przy Al. 23 Stycznia 2011-11-08 12:47
ZARZĄDZENIE NR 457/11 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2011-11-08 12:47
ZARZĄDZENIE NR 456/11 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2011-11-08 12:46
ZARZĄDZENIE NR 455/11 w sprawie ustalania rabatów przy sprzedaży biletów komunikacji miejskiej dla odbiorców hurtowych oraz przedsiębiorców prowadzących sprzedaż biletów 2011-10-31 13:26
ZARZĄDZENIE NR 454/11 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Jodłowej 2011-11-08 12:45
ZARZĄDZENIE NR 453/11 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Brzozowej 2011-11-08 12:45
ZARZĄDZENIE NR 452/11 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości płożonej w Grudziądzu przy ulicy Lelewela oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-11-08 12:43
ZARZĄDZENIE NR 451/11 w sprawie uchylenia Zarządzenia w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2011-10-28 09:48
ZARZĄDZENIE NR 450/11 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok" 2011-10-28 09:47
ZARZĄDZENIE NR 449/11 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Jaśminowej 2011-11-08 12:42
ZARZĄDZENIE NR 448/11 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2011-10-28 09:46
ZARZĄDZENIE NR 447/11 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2011-11-08 12:41
ZARZĄDZENIE NR 446/11 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2011-11-08 12:40
ZARZĄDZENIE NR 445/11 w sprawie wystąpienia o nabycie nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz położonej przy ul. gen. Józefa Kustronia 2011-11-08 12:40
ZARZĄDZENIE NR 444/11 zmieniające postanowienia notarialnej umowy sprzedaży oraz ustanowienia hipoteki Rep. A. 4797/2011 z dnia 29.07.2011 r. w sprawie sposobu zapłaty niespłaconej części ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Rapackiego 33 2011-10-19 07:33
ZARZĄDZENIE NR 443/11 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Wiślanej, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-10-28 09:45
ZARZĄDZENIE NR 442/11 w sprawie upoważnienia do podejmowania dzialań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego 2011-10-19 07:32
ZARZĄDZENIE NR 441/11 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2011-10-28 09:44
ZARZĄDZENIE NR 440/11 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2011-10-19 07:31
ZARZĄDZENIE NR 439/11 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2011-10-19 07:30
ZARZĄDZENIE NR 438/11 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2011-10-28 09:43
ZARZĄDZENIE NR 437/11 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych 2011-10-28 09:42
ZARZĄDZENIE NR 436/11 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, 2/6 udziałów w nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Grudziądzu przy ulicy Szosa Toruńska 72, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-10-28 09:37
ZARZĄDZENIE NR 435/11 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2011-10-19 07:29