herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR VII/31/11 zmieniająca uchwałe w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza 2011-08-02 09:41
dokument UCHWAŁA NR VII/30/11 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu 2011-08-02 09:41
dokument UCHWAŁA NR VII/29/11 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009-2015" 2011-08-02 09:41
dokument UCHWAŁA NR VII/28/11 w sprawie określenia zadań, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku 2011-08-02 09:41
dokument UCHWAŁA NR VII/27/11 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok 2011-08-02 09:40
dokument UCHWAŁA NR VII/26/11 w sprawie udzielenia dotacji celowej osobom fizycznym z budżetu gminy-miasto Grudziądz z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 2011-08-02 09:40
dokument UCHWAŁA NR VII/25/11 w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego o nazwie "Park Miejski" 2011-08-02 09:40
dokument UCHWAŁA NR VII/24/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie poroziumień międzygminnych w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych w związku z realizacją projektu unijnego pn. "Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza" 2011-08-02 09:39
dokument UCHWAŁA NR VII/23/11 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2011-08-02 09:39
dokument UCHWAŁA NR VII/22/11 w sprawie dotacji na prace konserwatorskie przy zbaytku wpisanym do rejestru zabytków 2011-08-02 09:39
dokument UCHWAŁA NR VII/21/11 zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Nr 4 im. por. Zbigniewa Kruszelnickiego ps. "Wilk" przy ul. Jaśminowej 2 w Grudziądzu 2011-08-02 09:39
dokument UCHWAŁA NR VII/20/11 zmieniająca uchwałe w sprawie założenia Gimnazjum Nr 9 im. Ignacego Jana Paderewskiego przy ul. Paderewskiego 10 w Grudziądzu 2011-08-02 09:39
dokument UCHWAŁA NR VII/19/11 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/11/11 z dnia 23 lutego 2011 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu na budowę dróg dojazdowych do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przy ul. Waryńskiego w Grudziądzu 2011-08-02 09:39
dokument UCHWAŁA NR VII/18/11 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2011-08-02 09:38
dokument UCHWAŁA NR VII/17/11 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2011-08-02 09:38
dokument UCHWAŁA NR VII/16/11 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2011-08-02 09:38
dokument UCHWAŁA NR VII/15/11 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok 2011-08-02 09:35