herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XII/81/11 w sprawie nadania imienia "Stadion Centralny im. Bronisława Malinowskiego" kompleksowi sportowemu położonemu przy ul. Piłsudskiego w Grudziądzu 2011-08-02 10:29
dokument UCHWAŁA NR XII/80/11 w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego pod nazwą Grudziądzkie Inwestycje Medyczne spółka z o.o. w Grudziądzu 2011-08-02 10:29
dokument UCHWAŁA NR XII/79/11 zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 9 im. Ignacego Jana Paderewskiego przy ul. Paderewskiego 10 w Grudziądzu 2011-08-02 10:28
dokument UCHWAŁA NR XII/78/11 zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 2 przy ul. Sobieskiego 12 w Grudziądzu 2011-08-02 10:26
dokument UCHWAŁA NR XII/77/11 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 20 im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Grudziądzu 2011-08-02 10:26
dokument UCHWAŁA NR XII/76/11 zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Nr 4 im. por. Zbigniewa Kruszelnickiego ps. "Wilk" przy ul. Jaśminowej 2 w Grudziądzu 2011-08-02 10:26
dokument UCHWAŁA NR XII/75/11 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Grudziądza 2011-08-02 10:25
dokument UCHWAŁA NR XII/74/11 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do programu pn. "Program Indywidualizacji Procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim - druga edycja", a realizowanego na mocy umowy o współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2011-08-02 10:25
dokument UCHWAŁA NR XII/73/11 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola miejskie prowadzone przez gminę-miasto Grudziądz 2011-08-02 10:25
dokument UCHWAŁA NR XII/72/11 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz 2011-08-02 10:24
dokument UCHWAŁA NR XII/71/11 w sprawie wniesienia aportu rzeczowego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami sp. z o.o. w Grudziądzu 2011-08-02 10:24
dokument UCHWAŁA NR XII/70/11 w sprawie powierzenia spółce MPGN sp. z o.o. w Grudziądzu obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy dotyczącego prowadzenia Cmentarza Komunalnego przy ul. Jaskółczej 18 w Grudziądzu 2011-08-02 10:24
dokument UCHWAŁA NR XII/69/11 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku 2011-08-02 10:23
dokument UCHWAŁA NR XII/68/11 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza 2011-08-02 10:20
dokument UCHWAŁA NR XII/66/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Grudziądza 2011-08-02 10:01
dokument UCHWAŁA NR XII/65/11 w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników 2011-08-02 09:59
dokument UCHWAŁA NR XII/64/11 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF miasta Grudziądza na lata 2011 - 2031 2011-08-02 09:58
dokument UCHWAŁA NR XII/63/11 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok 2011-08-02 09:58
dokument UCHWAŁA NR XII/62/11 w sprawie udzielenia Prezydentowi Grudziądza absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok 2011-08-02 09:57
dokument UCHWAŁA NR XII/61/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok 2011-08-02 09:56