herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie na terenie gminy miasto Grudziądz Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2012-2014"

Prezydent Grudziądza ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów określonych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie na terenie gminy miasto Grudziądz Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2012-2014".

Oferty należy składać w terminie do dnia 8 grudnia 2011 roku do godziny 15:30 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Hallera 1 (szczegóły w załączniku).

W związku z powyższym zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zwraca się z prośbą o wskazanie przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy osób do udziału w pracach komisji konkursowej. Jednocześnie informujemy, iż w pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby wskazane przez organizacje lub podmioty biorące udział w konkursie.

Pisemne zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 2 grudnia 2011 r. w Wydziale Spraw Społecznych tut. Urzędu zgodnie z załączonym wzorem.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kaźmierczak 16-11-2011 09:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Monika Kaźmierczak 28-11-2011 14:45