herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XVIII/121/11 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze stołówek w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina-miasto Grudziądz 2012-02-06 13:58
dokument UCHWAŁA NR XVIII/120/11 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/40/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 kwietnia 2011 r. 2012-02-06 13:58
dokument UCHWAŁA NR XVIII/119/11 w sprawie "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Grudziądza na lata 2011-2015" 2012-02-06 13:58
dokument UCHWAŁA NR XVIII/118/11 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok 2012-02-06 13:57
dokument UCHWAŁA NR XVIII/117/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar od rzeki Wisły w rejonie wylotu Kanału Głównego, poprzez osiedle Rządz, Szosę Toruńską do ulicy Południowej 2012-01-19 12:45
dokument UCHWAŁA NR XVIII/116/11 w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy-miasto Grudziądz 2012-02-06 13:57
dokument UCHWAŁA NR XVIII/115/11 w sprawie "Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok" 2012-02-06 13:57
dokument UCHWAŁA NR XVIII/114/11 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminymiasto 2011-12-07 14:07
dokument UCHWAŁA NR XVIII/113/11 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy na terenie gminymiasto 2011-12-07 14:05
dokument UCHWAŁA NR XVIII/112/11 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy na terenach specjalnej strefy ekonomicznej i Grudziądzkiego Parku Przemysłowego usytuowanych na terenie gminymiasto 2011-12-07 14:03
dokument UCHWAŁA NR XVIII/111/11 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych 2011-12-07 14:00
dokument UCHWAŁA NR XVIII/110/11 uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2011-12-07 13:59
dokument UCHWAŁA NR XVIII/109/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2011-12-07 13:56
dokument UCHWAŁA NR XVIII/108/11 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 rok 2011-12-07 13:58
dokument UCHWAŁA NR XVIII/107/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2011-12-07 13:53
dokument UCHWAŁA NR XVIII/106/11 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2012-02-06 13:56