herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXII/36/12 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Grudziądzu, ul. Konarskiego 39 2012-07-03 13:37
dokument UCHWAŁA NR XXII/35/12 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu, ul. Czarnieckiego 9 2012-07-03 13:37
dokument UCHWAŁA NR XXII/34/12 w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu, ul. Czarnieckiego 9 2012-07-03 13:36
dokument UCHWAŁA NR XXII/33/12 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu, ul. Czarnieckiego 9 2012-07-03 13:36
dokument UCHWAŁA NR XXII/32/12 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu, ul. Hoffmanna 1-7 2012-07-03 13:36
dokument UCHWAŁA NR XXII/31/12 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu, ul. Hoffmanna 1-7 2012-07-03 13:36
dokument UCHWAŁA NR XXII/30/12 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Grudziądzu, ul. Hallera 31 2012-07-03 13:35
dokument UCHWAŁA NR XXII/29/12 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Grudziądzu, ul. Hallera 31 2012-07-03 13:35
dokument UCHWAŁA NR XXII/28/12 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Marii Skłodowskiej-Curie w Grudziądzu, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 22/24 2012-07-03 13:35
dokument UCHWAŁA NR XXII/27/12 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowane wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Marii Skłodowskiej-Curie w Grudziądzu, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 22/24 2012-07-03 13:35
dokument UCHWAŁA NR XXII/26/12 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu, ul. Lipowa 33 2012-07-03 13:35
dokument UCHWAŁA NR XXII/25/12 Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ks. Stanisława Staszica w Grudziądzu, ul. Legionów 2 2012-07-03 13:34
dokument UCHWAŁA NR XXII/24/12 w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu, ul. Czarnieckiego 9 2012-07-03 13:34
dokument UCHWAŁA NR XXII/23/12 w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu, ul. Hoffmanna 1-7 2012-07-03 13:34
dokument UCHWAŁA NR XXII/22/12 w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Grudziądzu, ul. Hallera 31 2012-07-03 13:34
dokument UCHWAŁA NR XXII/21/12 w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Marii Skłodowskiej-Curie w Grudziądzu, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 22/24, 2012-07-03 13:34
dokument UCHWAŁA NR XXII/20/12 w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysław Grabskiego w Grudziądzu, ul. Lipowa 33 2012-07-03 13:33
dokument UCHWAŁA NR XXII/19/12 w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Kazimierza Kirejczyka w Grudziądzu, ul. Kasprowicza 4 2012-07-03 13:33
dokument UCHWAŁA NR XXII/18/12 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół , placówek oświatowych i placówek oświatowych specjalnych prowadzonych na terenie miasta Grudziądza przez inne niż gmina-miasto Grudziądz osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż gmina-miasto Grudziądz osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania  2012-07-03 13:33
dokument UCHWAŁA NR XXII/17/12 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Grudziądza 2012-07-03 13:33
dokument UCHWAŁA NR XXII/16/12 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Grudziądzu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania  2012-07-03 13:32
dokument UCHWAŁA NR XXII/15/12 w sprawie przekazania skargi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 2012-07-03 13:32
dokument UCHWAŁA NR XXII/14/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zawarty między ulicami Czarną Drogą, Rapackiego i dawną bazą PKS 2012-07-10 10:39
dokument UCHWAŁA NR XXII/13/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Kossaka, granicą administracyjną miasta i ogrodami działkowymi 2012-07-10 10:28
dokument UCHWAŁA NR XXII/12/12 w sprawie wniesienia aportu rzeczowego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami sp. z o.o. w Grudziądzu 2012-07-03 13:31
dokument UCHWAŁA NR XXII/11/12 w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawiania stypendium w dziedzinie kultury i sztuki 2012-07-03 13:31
dokument UCHWAŁA NR XXII/10/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie WPF miasta Grudziądza na lata 2012-2032 2012-07-03 13:31
dokument UCHWAŁA NR XXII/9/12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok 2012-07-03 13:31