herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 134/12 w sprawie powołania komisji ds. stypendiów sportowych w celu wydania opinii na temat wniosków o stypendium 2012-04-19 14:13
ZARZĄDZENIE NR 133/12 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Jaśminowej 2012-04-12 08:00
ZARZĄDZENIE NR 132/12 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2012-04-11 10:44
ZARZĄDZENIE NR 131/12 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2012-04-12 07:59
ZARZĄDZENIE NR 130/12 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2012-04-11 10:41
ZARZĄDZENIE NR 129/12 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok 2012-04-12 07:58
ZARZĄDZENIE NR 128/12 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2011 rok 2012-04-12 07:54
ZARZĄDZENIE NR 127/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości płożonej w Grudziądzu przy ulicy Kossaka oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-04-11 10:39
ZARZĄDZENIE NR 126/12 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność miasta Grudziądz prawem służebności przesyłu 2012-04-11 12:23
ZARZĄDZENIE NR 125/12 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz prawem służebności przesyłu 2012-04-11 12:20
ZARZĄDZENIE NR 124/12 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy spolecznej 2012-04-11 10:04
ZARZĄDZENIE NR 123/12 zmieniające Zarządzenie Nr 104/11 Prezydenta Grudziądza z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym, na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Śniadeckich, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, z przeznaczeniem pod lokalizację parkingu strzeżonego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2012-04-11 10:03
ZARZĄDZENIE NR 122/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-04-11 10:01
ZARZĄDZENIE NR 121/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Hallera i ul. Dworcowej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-04-11 10:00
ZARZĄDZENIE NR 120/12 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy spolecznej 2012-04-11 09:57
ZARZĄDZENIE NR 119/12 w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego gminy – miasto Grudziądz według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. 2012-04-11 09:56
ZARZĄDZENIE NR 118/12 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Tytoniowej 2. 2012-04-11 09:42
ZARZĄDZENIE NR 117/12 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym, na czas nieoznaczony, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Tczewskiej, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, z przeznaczeniem pod lokalizację kiosku typu RUCH oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-04-11 09:41
ZARZĄDZENIE NR 116/12 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert zlożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2012-04-11 09:39
ZARZĄDZENIE NR 115/12 w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2012-04-11 09:38
ZARZĄDZENIE NR 114/12 w sprawie przyjęcia harmonogramu działań służących realizacji w 2012 roku celów zawartych w "Programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Grudziądzu w latach 2004-2015" 2012-04-11 09:37
ZARZĄDZENIE NR 113/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego 59 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-04-11 09:36
ZARZĄDZENIE NR 112/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Legionów 21 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-04-11 09:35
ZARZĄDZENIE NR 111/12 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2012-04-11 09:34
ZARZĄDZENIE NR 110/12 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2012-04-11 09:33
ZARZĄDZENIE NR 109/12 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej 2012-04-11 09:31
ZARZĄDZENIE NR 108/12 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej 2012-04-11 09:24
ZARZĄDZENIE NR 107/12 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Grudziądzu 2012-05-02 10:20
ZARZĄDZENIE NR 106/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Piaskowa 2, zabudowanej kioskiem typu "RUCH" oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-04-11 09:07
ZARZĄDZENIE NR 105/12 zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2012-04-11 09:02
ZARZĄDZENIE NR 104/12 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Żeromskiego 5. 2012-04-11 09:01
ZARZĄDZENIE NR 103/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości płożonej w Grudziądzu przy zbiegu ulicy Wybickiego z ulicą Solną oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-04-11 08:56
ZARZĄDZENIE NR 102/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Wybickiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-04-11 08:53
ZARZĄDZENIE NR 101/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Szosa Toruńska 78, z przeznaczeniem pod sezonową, obwoźną działalność gastronomiczną oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-04-11 08:51
ZARZĄDZENIE NR 100/12 w sprawie ustalenia zasad nadzoru nad realizacją zadań wynikających z Umowy o świadczenie usług publicznych w ramach organizacji publicznego transportu zbiorowego w komunikacji autobusowej i tramwajowej w gminie - miasto Grudziądz 2012-03-16 13:39
ZARZĄDZENIE NR 99/12 w sprawie ustalenia zasad nadzoru nad realizacją zadań wynikających z Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie prowadzenia Cmentarza Komunalnego na terenie gminy - miasto Grudziądz 2012-03-16 13:36
ZARZĄDZENIE NR 98/12 w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009 – 2015" – Załącznika do Uchwały Nr XLV/81/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 października 2009 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009 - 2015" z późniejszymi zmianami. 2012-04-11 09:04
ZARZĄDZENIE NR 97/12 zmieniające zarządzenie Nr 51/12 Prezydenta Grudziądza z dnia 03 lutego 2012 r. w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Mieszka I i przy ul. Legionów (Monitor Grudziądzki Nr 2, poz. 44 z 23 lutego 2012r.) 2012-04-11 07:57
ZARZĄDZENIE NR 96/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-03-12 09:17
ZARZĄDZENIE NR 95/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Gierymskiego, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-03-12 09:16
ZARZĄDZENIE NR 94/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Budowlanych, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2012-03-12 09:14
ZARZĄDZENIE NR 93/12 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2012-03-14 08:45
ZARZĄDZENIA NR 92/12 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym, na czas nieoznaczony części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kosynierów Gdyńskich, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, zabudowanej garażem murowanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2012-03-12 09:13
ZARZĄDZENIE NR 91/12 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2012-03-12 09:12
ZARZĄDZENIE NR 90/12 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2012-03-12 09:11
ZARZĄDZENIE NR 89/12 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2012-03-12 09:10
ZARZĄDZENIE NR 88/12 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2012-03-12 09:10
ZARZĄDZENIE NR 87/12 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 6 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Batorego 16 2012-03-12 09:08
ZARZĄDZENIE NR 86/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-03-12 08:51