herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXIII/50/12 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Sportowców 3 2012-07-03 13:41
dokument UCHWAŁA NR XXIII/49/12 w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego 2012-07-11 13:43
dokument UCHWAŁA NR XXIII/48/12 w sprawie określenia zadań, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku" 2012-07-03 13:41
dokument UCHWAŁA NR XXIII/47/12 zmieniająca uchwałe w sprawie "Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok" 2012-07-03 13:41
dokument UCHWAŁA NR XXIII/46/12 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Ośrodka Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień w Grudziądzu 2012-07-03 13:41
dokument UCHWAŁA NR XXIII/45/12 w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 2012-07-03 13:40
dokument UCHWAŁA NR XXIII/44/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: "Wielkie Tarpno II", obejmujący teren ograniczony ulicami Jaśminową, Paderewskiego i linią kolejową 2012-07-03 13:40
dokument UCHWAŁA NR XXIII/43/12 w sprawie zasad funkcjonowania targowisk w granicach administracyjnych gminy-miasto Grudziądz 2012-07-03 13:40
dokument UCHWAŁA NR XXIII/42/12 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w 2012 roku" 2012-07-03 13:40
dokument UCHWAŁA NR XXIII/41/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem użutkowym, położonej w Grudziąduz przy ul. Marcinkowskiego 6-8 2012-07-03 13:40
dokument UCHWAŁA NR XXIII/40/12 w sprawie wysokości opłat za usunięcie, przemieszczenie pojazdów z dróg gminy miasto Grudziądz i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym do czsu uiszczenia opłaty za ich usunięcie i przechowywanie 2012-07-03 13:39
dokument UCHWAŁA NR XXIII/39/12 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/49/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 6 maja 2011 r. 2012-07-03 13:39
dokument UCHWAŁA NR XXIII/38/12 zmieniająca uchwałę w sprawie WPF miasta Grudziądza na lata 2012-2032 2012-07-03 13:39
dokument UCHWAŁA NR XXIII/37/12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok 2012-07-03 13:39