herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 259/12 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2012-07-12 11:18
ZARZĄDZENIE NR 258/12 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Zapewnianie opieki osobom nietrzeźwym oraz udzielanie schronienia bezdomnym kobietom i osobom w stanie kryzysu" 2012-07-12 11:17
ZARZĄDZENIE NR 257/12 w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2012 rok 2012-07-16 08:22
ZARZĄDZENIE NR 256/12 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok 2012-07-05 11:23
ZARZĄDZENIE NR 255/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2011 r. za okres od 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu 2012-07-05 11:19
ZARZĄDZENIE NR 254/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2011 r. za okres od 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu 2012-07-05 11:18
ZARZĄDZENIE NR 253/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2011 r. za okres od 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. Muzeum im. ks. dr. W. Łęgi w Grudziądzu 2012-07-05 11:20
ZARZĄDZENIE NR 252/12 w sprawie ustalenia wzoru umowy o świadczenie usług udzielanych przez przedszkola miejskie prowadzone przez gminę-miasto Grudziądz 2012-07-02 10:31
ZARZĄDZENIE NR 251/12 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Jaśminowej 2012-07-02 10:30
ZARZĄDZENIE NR 250/12 w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2012-07-02 10:28
ZARZĄDZENIE NR 249/12 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2012-07-27 12:10
ZARZĄDZENIE NR 248/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Al. 23 Stycznia, z przeznaczeniem na zorganizowanie akcji promocyjnej imprezy Fresh Beach Night 2012 2012-07-16 08:20
ZARZĄDZENIE NR 247/12 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu 2012-07-02 10:27
ZARZĄDZENIE NR 246/12 w sprawie powołania komisji ds. stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki w celu wydania opinii na temat wniosków o stypendium 2012-07-02 10:26
ZARZĄDZENIE NR 245/12 w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego 2012-07-06 10:14
ZARZĄDZENIE NR 244/12 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy &nash; miasto Grudziądz przeznaczonych do oddania w najem 2012-07-02 10:24
ZARZĄDZENIE NR 243/12 w sprawie oddania w dzierżawę na okres 20 lat, w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Sportowców 3 w celu przeprowadzenia modernizacji obiektu hotelowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-07-02 10:20
ZARZĄDZENIE NR 242/12 w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku oraz unieważnienia otwartego konkursu ofert 2012-07-02 07:40
ZARZĄDZENIE NR 241/12 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2012-06-20 09:41
ZARZĄDZENIE NR 240/12 w sprawie utworzenia posterunku sezonowego Straży Miejskiej w Grudziądzu 2012-06-15 09:59
ZARZĄDZENIE NR 239/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Czarna Droga, zagospodarowanej ogródkiem działkowym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-07-02 10:09
ZARZĄDZENIE NR 238/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Al. 23 Stycznia, z przeznaczeniem na zorganizowanie akcji promocyjnej sklepu BUTIK 2012-07-02 10:07
ZARZĄDZENIE NR 237/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kosynierów Gdyńskich, zabudowanej garażem murowanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-07-02 10:05
ZARZĄDZENIE NR 236/12 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2012-07-02 10:03
ZARZĄDZENIE NR 235/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Czarna Droga, zagospodarowanej ogródkiem działkowym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-07-02 10:02
ZARZĄDZENIE NR 234/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Łyskowskiego, zagospodarowanej ogródkiem działkowym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-07-02 10:00
ZARZĄDZENIE NR 233/12 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2012-06-15 09:56
ZARZĄDZENIE NR 232/12 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 20 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Batorego 6. 2012-06-13 11:34
ZARZĄDZENIE NR 231/12 w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej miasta. 2012-06-20 09:40
ZARZĄDZENIE NR 230/12 zmieniające zarządzenie w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą – miasto Grudziądz a Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Nieruchomościami Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Grudziądzu 2012-06-13 11:33
ZARZĄDZENIE NR 229/12 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu. 2012-06-15 09:56
ZARZĄDZENIE NR 228/12 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu. 2012-06-15 09:54
ZARZĄDZENIE NR 227/12 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2012-06-13 11:31
ZARZĄDZENIE NR 226/12 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2012-06-13 11:31
ZARZĄDZENIE NR 225/12 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn. "Wypoczynek dzieci i młodzieży – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży" 2012-06-13 11:30
ZARZĄDZENIE NR 224/12 zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2012-06-13 11:27
ZARZĄDZENIE NR 223/12 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 6184 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2012-06-13 11:13
ZARZĄDZENIE NR 222/12 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 7375 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2012-06-13 11:12
ZARZĄDZENIE NR 221/12 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 15218 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2012-06-13 11:11
ZARZĄDZENIE NR 220/12 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie "Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok" 2012-06-13 11:09
ZARZĄDZENIE NR 219/12 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2012-06-13 11:06
ZARZĄDZENIE NR 218/12 w sprawie zmiany obowiązujących zasad nadzoru właścicielskiego 2012-06-13 11:05