herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 331/12 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2012-08-22 10:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 330/12 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 50691 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2012-08-03 08:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 329/12 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok 2012-08-22 10:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 328/12 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2012-08-08 08:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 327/12 w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Polskich Skrzydeł na nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Orzechowej 2012-08-03 08:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 326/12 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Organizacja festynu integracyjnego dla 200 dzieci z rodzin korzystajacych z pomocy społecznej zamieszkałych na terenie Grudziądza" 2012-08-03 08:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 325/12 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Słowackiego 2012-08-03 08:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 324/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Warmińskiej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-07-27 12:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 323/12 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Zapewnianie opieki osobom nietrzeźwym oraz udzielanie schronienia bezdomnym kobietom i osobom w stanie kryzysu" 2012-07-27 12:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 322/12 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2012-08-03 08:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 321/12 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Zapewnianie opieki osobom nietrzeźwym oraz udzielanie schronienia bezdomnym kobietom i osobom w stanie kryzysu" 2012-07-27 12:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 320/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego 94 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-07-27 12:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 319/12 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej lokali użytkowych znajdujących się w budynkach produkcyjno-magazynowych byłej "walcowni" Grudziądzkich Zakładów Przemysłu Gumowego "STOMIL" S.A. w upadłości przy ul. Waryńskiego 32-36 w Grudziądzu z przeznaczeniem pod działalność firm obecnie je użytkujących 2012-07-27 13:03
dokument ZARZĄDZANIE NR 318/12 w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej pomieszczeń biurowych mieszczących się w budynku biurowym położonym w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego 32-36, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2012-07-27 13:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 317/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu za 2011 rok 2012-07-27 12:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 316/12 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2012-07-27 12:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 315/12 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 15, ul. Bydgoska 24 w Grudziądzu 2012-07-27 12:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 314/12 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Żeromskiego 8 w Grudziądzu 2012-07-27 12:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 313/12 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych, ul. Sikorskiego 42 w Grudziądzu 2012-07-27 12:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 312/12 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1, ul. Parkowa 25 w Grudziądzu 2012-07-27 12:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 311/12 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Sienkiewicza 27 w Grudziądzu 2012-07-27 12:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 310/12 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego, ul. Marcinkowskiego 10 w Grudziądzu 2012-07-27 12:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 309/12 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Legionów 2 w Grudziądzu 2012-07-27 12:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 308/12 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych, ul. Konarskiego 39 w Grudziądzu 2012-07-27 12:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 307/12 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych, ul. Czarnieckiego 9 w Grudziądzu 2012-07-27 12:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 306/12 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych, ul. Hallera 31 w Grudziądzu 2012-07-27 12:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 305/12 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych, ul. Hoffmanna 1-7 w Grudziądzu 2012-07-27 12:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 304/12 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. M. Skłodowskiej-Curie 22/24 w Grudziądzu 2012-07-27 12:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 303/12 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Legionów 2 w Grudziądzu 2012-07-27 12:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 302/12 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej, ul. Chełmińska 104 w Grudziądzu 2012-07-27 12:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 301/12 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego "Rządz", ul. Łęgi 17 w Grudziądzu 2012-07-27 12:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 300/12 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego "Strzemięcin", ul. Korczaka 21 w Grudziądzu 2012-07-27 12:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 299/12 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego "Lotnisko", ul. Kustronia 6 w Grudziądzu 2012-07-27 12:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 298/12 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego "Tarpno", ul. Legionów 30 w Grudziądzu 2012-07-27 12:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 297/12 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego "Kopernik", ul. Dworcowa 35 w Grudziądzu 2012-07-27 12:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 296/12 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego "Śródmieście", ul. Groblowa 15 w Grudziądzu 2012-07-27 12:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 295/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Chełmińskiej 82 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-08-06 14:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 294/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Gierymskiego, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-07-27 12:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 293/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Poniatowskiego, zabudowanej garażem murowanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-07-27 12:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 292/12 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2012-07-16 08:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 291/12 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie prawa odkupu nieruchomości 2012-07-16 08:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 290/12 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2012-07-12 11:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 289/12 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2012-07-12 11:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 288/12 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2012-07-12 11:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 287/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników 2012-07-12 11:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 286/12 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2012-07-12 11:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 285/12 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2012-07-05 15:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 284/12 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2012-07-05 14:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 283/12 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2012-07-05 14:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 282/12 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2012-07-05 14:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 281/12 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2012-07-05 14:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 280/12 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2012-07-05 14:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 279/12 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2012-07-05 14:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 278/12 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2012-07-05 14:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 277/12 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2012-07-05 14:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 276/12 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2012-07-05 14:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 275/12 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2012-07-05 14:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 274/12 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2012-07-05 14:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 273/12 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2012-07-05 14:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 272/12 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2012-07-05 13:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 271/12 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2012-07-05 13:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 270/12 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2012-07-05 13:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 269/12 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2012-07-05 13:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 268/12 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2012-07-05 13:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 267/12 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2012-07-05 13:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 266/12 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2012-07-05 13:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 265/12 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2012-07-05 13:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 264/12 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2012-07-05 13:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 263/12 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2012-07-05 13:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 262/12 w sprawie przyznania stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki 2012-07-05 11:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 261/12 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2012-07-16 08:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 260/12 w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań wymienionych w Uchwale Nr XXIII/48/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia zadań, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku 2012-07-16 08:23