herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 415/12 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz 2012-09-26 11:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 414/12 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2012-09-26 11:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 413/12 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych 2012-09-26 11:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 412/12 w sprawie wystąpienia o nabycie nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz położonej przy ul. Karabinierów 2012-09-26 11:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 411/12 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2012-09-26 11:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 410/12 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2012-09-26 11:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 409/12 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste. 2012-09-26 10:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 408/12 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok 2012-09-26 10:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 407/12 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2012 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2012-09-03 10:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 406/12 w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą - miasto Grudziądz a Państwem Hanną i Romualdem Grudzień 2012-09-03 10:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 405/12 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2012-09-03 10:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 404/12 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Zapewnianie opieki osobom nietrzeźwym oraz udzielanie schronienia bezdomnym kobietom i osobom w stanie kryzysu" 2012-09-03 10:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 403/12 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie prawa odkupu nieruchomości 2012-09-03 10:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 402/12 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego 2012-09-03 10:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 401/12 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2012-09-03 10:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 400/12 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu przeznaczonych do zbycia 2012-09-03 10:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 399/12 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2012-09-26 10:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 398/12 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2012-08-22 10:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 397/12 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2012-09-03 10:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 396/12 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2012-09-03 10:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 395/12 zmieniające zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2012 rok 2012-09-26 10:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 394/12 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 28480 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2012-09-03 10:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 393/12 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 8332 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2012-09-03 10:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 392/12 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 50802 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2012-09-03 10:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 391/12 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej Nr 9 dla Dorosłych w Grudziądzu 2012-08-16 08:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 390/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-16 08:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 389/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-16 08:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 388/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-10 10:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 387/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-16 08:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 386/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-16 08:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 385/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-16 08:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 384/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-16 08:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 383/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-16 08:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 382/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-10 10:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 381/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-16 08:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 380/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-16 08:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 379/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-16 08:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 378/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-16 08:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 377/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-16 08:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 376/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-16 08:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 375/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-16 08:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 374/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-16 08:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 373/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-16 08:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 372/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-16 07:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 371/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-10 10:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 370/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-10 10:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 369/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-10 10:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 368/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-10 10:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 367/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-10 09:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 366/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-10 09:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 365/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-10 09:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 364/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-14 09:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 363/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-14 09:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 362/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-14 09:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 361/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-10 09:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 360/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-14 09:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 359/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-10 09:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 358/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-10 09:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 357/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-10 09:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 356/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-14 09:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 355/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-14 09:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 354/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-14 09:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 353/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-10 10:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 352/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-10 10:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 351/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-14 09:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 350/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-10 10:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 349/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-14 08:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 348/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-10 10:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 347/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-14 08:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 346/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-14 08:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 345/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-10 09:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 344/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-10 09:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 343/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-14 08:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 342/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-14 08:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 341/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-14 08:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 340/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-14 08:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 339/12 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2012-08-22 10:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 338/12 w sprawie zagospodarowania potencjału przedsięwzięcia Geotermia Grudziądz Sp. z o.o. w Grudziądzu w celu poprawy jego efektywności i podniesienia atrakcyjności 2012-08-22 10:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 337/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Gierymskiego, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-09-26 12:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 336/12 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2012-08-22 10:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 335/12 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2012-08-22 10:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 334/12 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2012-08-22 10:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 333/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Legionów 25-27, zabudowanej garażem murowanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-08-06 14:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 332/12 w sprawie oddania w dzierżawę na okres do 10 lat, w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Polnej z przeznaczeniem na cele rekreacyjne oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2012-08-06 14:11