herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 444/12 w sprawie "Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne"" 2012-10-23 09:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 443/12 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok 2012-10-18 14:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 442/12 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2012-10-18 14:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 441/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Powstańców Wielkopolskich, zabudowanej garażem murowanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-10-18 14:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 440/12 w sprawie "Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu" 2012-10-23 08:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 439/12 w ssprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu 2012-10-05 08:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 438/12 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Akacjowej 2012-10-18 14:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 437/12 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Jaśminowej 2012-10-18 14:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 436/12 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok" 2012-09-26 11:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 435/12 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia mobilizacyjnego z Zespołem Zastępczych Miejsc Szpitalnych 2012-10-23 08:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 434/12 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2012-09-26 12:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 433/12 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu rzeczowego) do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu 2013-01-15 08:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 432/12 zmieniające zarządzenie Nr 421/12 Prezydenta Grudziądza z dnia 10 września 2012r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2012-09-26 12:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 431/12 w sprawie ustalenia wzoru wniosku w postępowaniu o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Grudziądza. 2012-09-26 12:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 430/12 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu 2012-09-26 12:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 429/12 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia 2012-09-26 12:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 428/12 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2012-10-05 08:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 427/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Jana Pawła II i ulicy Lotniczej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-10-05 08:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 426/12 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2012-09-26 11:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 425/12 w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2012 roku 2012-09-26 11:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 424/12 zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia z gminnego zasobu mieszkaniowego w Grudziądzu lokali z przeznaczeniem na lokale socjalne 2012-10-05 08:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 423/12 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2012-09-26 11:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 422/12 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Kruczej 2012-09-26 11:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 421/12 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasta Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2012-09-26 11:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 420/12 w sprawie "Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu" 2012-10-18 14:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 419/12 w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne gminy – miasto Grudziądz 2012-09-26 11:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 418/12 w sprawie cofnięcia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2012-09-26 11:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 417/12 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2012-09-26 11:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 416/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu Błonia n/Wisłą, w celu dokonanie sesji zdjęciowej produktów firmy LUBAWA SA z Ostrowa Wielkopolskiego, Oddział w Grudziądzu 2012-09-26 11:20