herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Informacja o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie ścieków dla Grudziądzkiej Spółdzielni Mleczarskiej


Grudziądz, dnia 19 kwietnia 2012 roku

GK-I.6341.4.2012

Informacja

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zm./ oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz.U. z 2005 roku Nr 239, poz. 2019 ze zm./

podaję do publicznej wiadomości informację,

że na wniosek Grudziądzkiej Spółdzielni Mleczarskiej w Grudziądzu, ul.Rapackiego 12/14, 86-300 Grudziądz zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie z terenu zakładu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji miejskiej.

Informację w przedmiotowej sprawie podaję do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej: www.bip.grudziadz.pl Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, prowadzącego postępowanie w tej sprawie.

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się zainteresowanych, iż w/w wniosek wraz z operatem wodnoprawnym znajduje się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (budynek „C”, pokój nr 9, I p., tel. 056 4510257) i można się z nimi zapoznać oraz zgłaszać uwagi.

Otrzymują:

1.Wydział Organizacyjny w/m - z prośbą o wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu /w załączeniu 2 egz. informacji/,

2.A/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elwira Chodyna-Eriksson 19-04-2012 13:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-04-2012
Ostatnia aktualizacja: - 19-04-2012 13:06