herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXV/82/12 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wyróżnienia Edwarda Osóbki-Morawskiego tytułem honorowego obywatela Miasta Grudziądza 2012-07-03 13:59
dokument UCHWAŁA NR XXV/81/12 zmieniająca uchwał w sprawie ustalenia planuu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie miasta Grudziądza 2012-07-03 13:59
dokument UCHWAŁA NR XXV/80/12 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Medycznych w Grudziądzu 2012-07-03 13:58
dokument UCHWAŁA NR XXV/79/12 w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Kazimierza Kirejczyka w Grudziądzu, ul. Kasprowicza 4 2012-07-03 13:58
dokument UCHWAŁA NR XXV/78/12 w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu, ul. Czarnieckiego 9 2012-07-03 13:58
dokument UCHWAŁA NR XXV/77/12 w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Marii Skłodowskiej-Curie w Grudziądzu, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 22/24 2012-07-03 13:58
dokument UCHWAŁA NR XXV/76/12 w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Grudziądzu, ul. Hallera 31 2012-07-03 13:57
dokument UCHWAŁA NR XXV/75/12 w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu, ul. Lipowa 33 2012-07-03 13:57
dokument UCHWAŁA NR XXV/74/12 w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu, ul. Hoffmanna 1-7 2012-07-03 13:57
dokument UCHWAŁA NR XXV/73/12 w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ks. Stanisława Staszica w Grudziądzu, ul. Legionów 2 2012-07-03 13:54
dokument UCHWAŁA NR XXV/72/12 w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogónkokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu, ul. Czarnieckiego 9 2012-07-03 13:54
dokument UCHWAŁA NR XXV/71/12 w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu, ul. Hoffmanna 1-7 2012-07-03 13:54
dokument UCHWAŁA NR XXV/70/12 w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu, ul. Lipowa 33 2012-07-03 13:54
dokument UCHWAŁA NR XXV/69/12 w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Grudziądzu, ul. Hallera 31 2012-07-03 13:54
dokument UCHWAŁA NR XXV/68/12 w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Marii Skłodowskiej-Curie w Grudziądzu, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 22/24 2012-07-03 13:54
dokument UCHWAŁA NR XXV/67/12 w sprawie Likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu, ul. Czarnieckiego 9 2012-07-03 13:53
dokument UCHWAŁA NR XXV/66/12 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu, ul. Hoffmanna 1-7 2012-07-03 13:53
dokument UCHWAŁA NR XXV/65/12 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Grudziądzu, ul. Hallera 31 2012-07-03 13:49
dokument UCHWAŁA NR XXV/64/12 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Marii Skłodowskiej-Curie w Grudziądzu, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 22/24 2012-07-03 13:49
dokument UCHWAŁA NR XXV/63/12 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Grudziądzu, ul. Konarskiego 39 2012-07-03 13:49
dokument UCHWAŁA NR XXV/62/12 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu, ul. Czarnieckiego 9 2012-07-03 13:48
dokument UCHWAŁA NR XXV/61/12 w sprawie nadania nazwy ciągowi drogowemu na terenie miasta Grudziądza 2012-07-03 13:48
dokument UCHWAŁA NR XXV/60/12 w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu z ruchem okrężnym na terenie miasta Grudziądza 2012-07-03 13:48
dokument UCHWAŁA NR XXV/59/12 zmieniająca uchwałe w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego 2012-07-03 13:48
dokument UCHWAŁA NR XXV/58/12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok 2012-07-03 13:47