herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Zapewnienie opieki osobom nietrzeźwym oraz udzielanie schronienia bezdomnym kobietom i osobom w stanie kryzysu"

Prezydent Grudziądza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Zapewnienie opieki osobom nietrzeźwym oraz udzielanie schronienia bezdomnym kobietom i osobom w stanie kryzysu" określonego w „Programie współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok” przez organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). Oferty należy składać w Wydziale Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 w pokoju 225 lub 325 w terminie do dnia 20 lipca 2012 r. 

Szczegóły w załączeniu.

Jednocześnie informujemy, iż Prezydent Grudziądza zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zwraca się z prośbą o wskazanie przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy osób do udziału w pracach komisji konkursowej. Przypominamy, że w pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby wskazane przez organizacje i podmioty biorące udział w konkursie. Pisemne zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 20 lipca 2012 r. w Wydziale Spraw Społecznych tut. Urzędu zgodnie z załączonym wzorem.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Deptuła 29-06-2012 14:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Anna Deptuła 29-06-2012 15:00