herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Kruczkowskiego osiedle Rządz w Grudziądzu"

Grudziądz, 03-08-2012 r.

GK-I.6220.19.2012

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 03 sierpnia 2012 r.

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)

w związku z wnioskiem: Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu ul. Hallera 79, 86-300 Grudziądz

 

zawiadamiam strony

 

o wszczęciu postępowania w sprawie:

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Kruczkowskiego osiedle Rządz w Grudziądzu”

 

Informuję, że strony powyższego postępowania na każdym jego etapie mogą zapoznać się z wnioskiem i załączonymi dokumentami sprawy w:

Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, budynek C, piętro i, pokój nr 7

Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz

w godz. 8.00-15.00 (od poniedziałku do piątku) oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 07-08-2012 09:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 07-08-2012 09:33