herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

OBWIESZCZENIE o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa ulic: Południowej, Skowronkowej, Jaskółczej oraz nowoprojektowanego odcinka ulicy pomiędzy ulicami Południową i Skowronkową w Grudziądzu"

Grudziądz, 09-08-2012 r.

GK-I.6220.7.2012

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 09 sierpnia 2012 r.

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)

 

zawiadamiam strony

 

że w dniu 03 sierpnia 2012 r. wpłynął do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

wniosek: Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego „MELBUD” s.c. ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruń

działającego z pełnomocnictwa: Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu ul. Hallera 79, 86-300 Grudziądz

 

o podjęcie zawieszonego postanowieniem Prezydenta Grudziądza z dnia 27 czerwca 2012 r. znak GK-I.6220.7.2012,  postępowania administracyjnego w sprawie:

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ulic: Południowej, Skowronkowej, Jaskółczej oraz nowoprojektowanego odcinka ulicy pomiędzy ulicami Południową i Skowronkową w Grudziądzu”.

 

W związku z powyższym postanowieniem z dnia 09 sierpnia 2012 r. znak GK-I.6220.7.2012, na żądanie strony zostało podjęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), wniosek strony oraz Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. „Budowa ulic: Południowej, Skowronkowej, Jaskółczej oraz nowoprojektowanego odcinka ulicy pomiędzy ulicami Południową i Skowronkową w Grudziądzu”, zostały przesłane do organów opiniujących tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu.

 

Informuję, że strony powyższego postępowania na każdym jego etapie mogą zapoznać się z wnioskiem i załączonymi dokumentami sprawy w:

Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, budynek C, piętro I, pokój nr 7

Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz

w godz. 8.00-15.00 (od poniedziałku do piątku) oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 13-08-2012 08:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 13-08-2012 08:20