herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa hali magazynowo-produkcyjnej przerobu papieru i tektury wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Schumacher Packaging ? Zakład Grudziądz Sp. z o.o. w Grudziądzu przy ulicy Parkowej 56".


Grudziądz, 17-08-2012 r.

GK-I.6220.17.2012

 

 

I N F O R M A C J A 

 

            Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 17 sierpnia 2012 r. na wniosek Pana Andrzeja Schmidt Biuro Projektowo - Consultingowe EKOTER Andrzej Schmidt ul. Bernardyńska 13, 85-029 Bydgoszcz, działającego z pełnomocnictwa Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o.o.
ul. Parkowa 56, 86-300 Grudziądz, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hali magazynowo-produkcyjnej przerobu papieru i tektury wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Schumacher Packaging - Zakład Grudziądz Sp. z o.o. w Grudziądzu przy ulicy Parkowej 56”.

            Z treścią decyzji oraz z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Grudziądzu można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ulica Ratuszowa 1, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, budynek C,
I piętro, pokój nr 7.

            Informację w przedmiotowej sprawie podaję do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej: www.bip.grudziadz.pl Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, prowadzącego postępowanie w tej sprawie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elwira Chodyna-Eriksson 17-08-2012 13:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Elwira Chodyna-Eriksson 17-08-2012 13:09