herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Kruczkowskiego na osiedlu Rządz w Grudziądzu".

Grudziądz, 03-10-2012 r.

GK-I.6220.19.2012

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 03 października 2012 r.

 

Urząd Miejski w Grudziądzu, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.)

 

zawiadamia wszystkie strony, że w dniu 03 października 2012 r.

 

na wniosek: Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu

        ul. Hallera 79, 86-300 Grudziądz

 

została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Kruczkowskiego na osiedlu Rządz w Grudziądzu.

 

           Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią decyzji oraz z uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ulica Ratuszowa 1, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, budynek C, I piętro, pokój nr 7.

            Informację w przedmiotowej sprawie podaję do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej: www.bip.grudziadz.plUrzędu Miejskiego w Grudziądzu, prowadzącego postępowanie w tej sprawie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Schulz 03-10-2012 12:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Elwira Chodyna-Eriksson 22-10-2012 14:52