herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku na budynek o funkcji usługowo-magazynowej wraz z dobudową rampy oraz części budynku na funkcję produkcyjną (rozbiór kurczaka) na działce nr 12/49 obręb 63 przy ulicy Waryńskiego 32-36 w Grudziądzu.


Grudziądz, 26-10-2012 r.

GK-I.6220.22.2012

 

 

I N F O R M A C J A

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Urząd Miejski w Grudziądzu, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.)

 

zawiadamia, że w dniu 22 października 2012 r.

 

na wniosek: PHU „STEK” Sp. j.

Z. Kałużny i I. Pejas-Kałużna

ul. Waryńskiego 65, 86-300 Grudziądz

 

została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn. Zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku na budynek o funkcji usługowo-magazynowej wraz z dobudową rampy oraz części budynku na funkcję produkcyjną (rozbiór kurczaka) na działce nr 12/49 obręb 63 przy ulicy Waryńskiego 32-36 w Grudziądzu.

 

           Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią decyzji oraz z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu można się zapoznać w Urzędzie Miejskim
w Grudziądzu, ulica Ratuszowa 1, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, budynek C, I piętro, pokój nr 7.

            Informację w przedmiotowej sprawie podaję do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej: www.bip.grudziadz.pl Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, prowadzącego postępowanie w tej sprawie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elwira Chodyna-Eriksson 26-10-2012 13:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Elwira Chodyna-Eriksson 26-10-2012 13:54