herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/123/12 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do stowarzyszenia "Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego" 2013-01-21 08:28
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/122/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podnazwą: "Owczarki Wschodnie", obejmującego obszar ograniczony linią kolejową Grudziądz-Malbork oraz granicą administracyjną miasta 2013-01-21 08:26
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/121/12 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewiztalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009-2015" 2013-01-21 08:25
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/120/12 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową 2013-01-21 08:24
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/119/12 w sprawie nadania Statutu Centrum Porfilaktyki i Terapii w Grudziądzu 2013-01-21 08:24
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/118/12 w sprawie wydania zgody na zmianę wierzyciela porozumień oraz ugody cywilnoprawnej zawartych pomiędzy Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu a M.W. Trade S.A. z sidzibą we Wrocławiu 2013-01-21 08:23
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/117/12 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 2013-01-21 08:23
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/116/12 w sprawie zmiany składu Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Władysława Biegańskiego z sidzibą w Grudziądzu 2013-01-21 08:22
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/115/12 w sprawie "Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013" 2013-01-21 08:21
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/114/12 zmieniająca uchwałe w sprawie powołania radnych do składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Grudziądza 2013-01-21 08:20
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/113/12 w sprawie obwodów głosowania 2013-01-21 08:18
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/112/12 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2013-01-21 08:16
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/111/12 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kredytu krótkoterminowego zaciąganego przez Prezydenta Grudziądza na pokrycie występującego w ciągu 2013 roku przejściowego deficytu budżetu miasta Grudziądza 2013-01-21 08:15
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/110/12 zmieniająca uchwałę w sprawie WPF miasta Grudziądza na lata 2012-2032 2013-01-21 08:14
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/109/12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok 2013-01-21 08:13