herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXIX/135/12 w sprawie zaprzestania realizacji zadania Powiatu Brodnickiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2013-01-21 08:50
dokument UCHWAŁA NR XXIX/134/12 w sprawie wniesienia aportu rzeczowego do Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu 2013-01-21 08:49
dokument UCHWAŁA NR XXIX/133/12 w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego 2013-01-21 08:48
dokument UCHWAŁA NR XXIX/132/12 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina - miasto Grudziądz 2013-01-21 08:48
dokument UCHWAŁA NR XXIX/131/12 w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy – miasto Grudziądz 2013-01-21 08:47
dokument UCHWAŁA NR XXIX/130/12 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza na 2012 rok 2013-01-21 08:45
dokument UCHWAŁA NR XXIX/129/12 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania radnych do składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Grudziądza 2013-01-21 08:44
dokument UCHWAŁA NR XXIX/128/12 w sprawie harmonogramu terminów obrad Rady Miejskiej Grudziądza na 2013 rok 2013-01-21 08:43
dokument UCHWAŁA NR XXIX/127/12 w sprawie statutu gminy-miasto Grudziądz 2013-01-21 08:37
dokument UCHWAŁA NR XXIX/126/12 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wynagrodzenia za inkaso 2013-01-21 08:36
dokument UCHWAŁA NR XXIX/125/12 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2013 rok 2013-01-21 08:36
dokument UCHWAŁA NR XXIX/124/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2013-01-21 08:35