herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 148/13 w sprawie powołania komisji ds. stypendiów sportowych w celu wydania opinii na temat wniosków o stypendium 2013-05-06 09:34
ZARZĄDZENIE NR 147/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Al. 23 Stycznia, z przeznaczeniem pod letni ogródek gastronomiczny oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-06-13 08:22
ZARZĄDZENIE NR 146/13 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2013-05-28 08:29
ZARZĄDZENIE NR 145/13 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2013-05-28 08:25
ZARZĄDZENIE NR 144/13 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok 2013-05-28 08:23
ZARZĄDZENIE NR 143/13 w sprawie ogłoszenia wyników oraz unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2013-04-26 13:46
ZARZĄDZENIE NR 142/13 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu 2013 roku przejściowego deficytu budżetu miasta Grudziądza 2013-05-28 08:17
ZARZĄDZENIE NR 141/13 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2013-05-06 08:54
ZARZĄDZENIE NR 140/13 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2013-05-06 08:49
ZARZĄDZENIE NR 139/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości płożonej w Grudziądzu przy ulicy Łyskowskiego 55 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-05-06 08:42
ZARZĄDZENIE NR 138/13 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2013-05-06 08:38
ZARZĄDZENIE NR 137/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości płożonej w Grudziądzu przy ulicy Budowlanych oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-05-06 08:37
ZARZĄDZENIE NR 136/13 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2013-05-06 08:34
ZARZĄDZENIE NR 135/13 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz prawem służebności przesyłu 2013-05-06 08:19
ZARZĄDZENIE NR 134/13 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2013-05-06 08:18
ZARZĄDZENIE NR 133/13 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2013-05-06 08:15
ZARZĄDZENIE NR 132/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Wybickiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-04-26 14:09
ZARZĄDZENIE NR 131/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Grudziądzu przy ulicy Wybickiego, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-04-26 13:50
ZARZĄDZENIE NR 130/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości płożonej w Grudziądzu przy zbiegu ulicy Wybickiego z ulicą Solną oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-04-26 13:40
ZARZĄDZENIE NR 129/13 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2013-06-13 08:21
ZARZĄDZENIE NR 128/13 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2013-04-26 13:28
ZARZĄDZENIE NR 127/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Gierymskiego, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-04-26 13:26
ZARZĄDZENIE NR 126/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Legionów 25-27, zabudowanej garażem murowanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-04-26 13:25
ZARZĄDZENIE 125/13 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wypoczynek dzieci i młodzieży – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży" 2013-04-12 10:57
ZARZĄDZENIE NR 124/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości zabudowanej kompleksem sportowo hotelowym wraz z budynkami użytkowymi, położonej w Grudziądzu przy ulicy Hallera 4 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-04-12 10:56
ZARZĄDZENIE NR 123/13 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2013-04-12 10:53
ZARZĄDZENIE NR 122/13 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2013-04-12 10:44
ZARZĄDZENIE NR 121/13 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Batorego 16 2013-04-12 10:44
ZARZĄDZENIE NR 120/13 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 50008 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2013-04-12 10:35
ZARZĄDZENIE NR 119/13 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 10552 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2013-04-12 10:34
ZARZĄDZENIE NR 118/13 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 48472 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2013-04-12 10:33
ZARZĄDZENIE NR 117/13 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym, na czas nieoznaczony części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Gierymskiego, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, z przeznaczeniem pod lokalizację garażu blaszanego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2013-04-12 10:32
ZARZĄDZENIE NR 116/13 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2013-04-12 10:30
ZARZĄDZENIE NR 115/13 w sprawie wprowadzenia do stosowania "Wytycznych projektowych, wykonawczych i utrzymaniowych dróg rowerowych Miasta Grudziądza. 2013-04-17 11:50
ZARZĄDZENIE NR 114/13 w sprawie objęcia akcji w Grudziądzkim Klubie Motocyklowym S.A. w Grudziądzu 2013-04-12 10:29