herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 290/13 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2013-08-06 11:04
ZARZĄDZENIE NR 289/13 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok 2013-08-06 11:04
ZARZĄDZENIE NR 288/13 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla gminy - miasto Grudziądz 2013-08-06 09:24
ZARZĄDZENIE NR 287/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-05 13:36
ZARZĄDZENIE NR 286/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-05 13:37
ZARZĄDZENIE NR 285/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-05 13:38
ZARZĄDZENIE NR 284/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-05 13:38
ZARZĄDZENIE NR 283/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-05 13:39
ZARZĄDZENIE NR 282/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-05 13:40
ZARZĄDZENIE NR 281/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-05 13:40
ZARZĄDZENIE NR 280/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-05 13:41
ZARZĄDZENIE NR 279/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-05 13:42
ZARZĄDZENIE NR 278/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-05 13:43
ZARZĄDZENIE NR 277/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-05 13:43
ZARZĄDZENIE NR 276/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-05 13:59
ZARZĄDZENIE NR 275/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-05 14:00
ZARZĄDZENIE NR 274/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-05 14:05
ZARZĄDZENIE NR 273/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-05 14:05
ZARZĄDZENIE NR 272/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-05 14:06
ZARZĄDZENIE NR 271/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-06 08:01
ZARZĄDZENIE NR 270/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-06 08:02
ZARZĄDZENIE NR 269/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-06 08:02
ZARZĄDZENIE NR 268/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-06 08:04
ZARZĄDZENIE NR 267/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-06 08:05
ZARZĄDZENIE NR 266/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-06 08:07
ZARZĄDZENIE NR 265/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-06 08:26
ZARZĄDZENIE NR 264/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-06 08:27
ZARZĄDZENIE NR 263/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-06 08:28
ZARZĄDZENIE NR 262/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-06 08:29
ZARZĄDZENIE NR 261/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-12 08:14
ZARZĄDZENIE NR 260/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-06 08:30
ZARZĄDZENIE NR 259/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-06 09:15
ZARZĄDZENIE NR 258/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-06 09:16
ZARZĄDZENIE NR 257/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-06 09:18
ZARZĄDZENIE NR 256/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-06 09:19
ZARZĄDZENIE NR 255/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-06 09:26
ZARZĄDZENIE NR 254/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-06 09:26
ZARZĄDZENIE NR 253/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-06 09:27
ZARZĄDZENIE NR 252/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-06 09:28
ZARZĄDZENIE NR 251/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-06 09:28
ZARZĄDZENIE NR 250/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-06 09:35
ZARZĄDZENIE NR 249/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Małogroblowej, przeznaczonej na cele handlowe oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2013-08-06 09:39
ZARZĄDZENIE NR 248/13 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia 2013-08-06 09:38
ZARZĄDZENIE NR 247/13 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2013-08-06 09:41
ZARZĄDZENIE NR 246/13 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia. 2013-08-06 09:42
ZARZĄDZENIE NR 245/13 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia. 2013-08-06 09:44
ZARZĄDZENIE NR 244/13 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2013-08-06 09:45
ZARZĄDZENIE NR 243/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Nadgórnej, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-08-13 10:07
ZARZĄDZENIE NR 242/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej 91, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-08-13 10:05
ZARZĄDZENIE NR 241/13 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2013-08-06 09:46
ZARZĄDZENIE NR 240/13 zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia zasad rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2013 roku 2013-08-06 09:47
ZARZĄDZENIE NR 239/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu Błonia n/Wisłą, w celu prowadzenia sezonowej działalności przez Stadninę Koni "JASKRA" z Brankówka 2013-08-06 09:52
ZARZĄDZENIE NR 238/13 zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2013-08-06 09:56
ZARZĄDZENIE NR 237/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych 2013-08-06 09:57
ZARZĄDZENIE NR 236/13 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2013-08-06 09:58
ZARZĄDZENIE NR 235/13 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2013-08-06 09:59
ZARZĄDZENIE NR 234/13 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy &ndah; miasto Grudziądz 2013-08-06 09:59
ZARZĄDZENIE NR 233/2013 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej 91, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-08-06 10:01
ZARZĄDZENIE NR 232/13 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2013-08-06 10:04
ZARZĄDZENIE NR 231/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu pomiędzy ul. Łęgi a ul. Zachodnią oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-08-06 10:06
ZARZĄDZENIE NR 230/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Hallera oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-08-06 10:08
ZARZĄDZENIE NR 229/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Sobieskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-08-06 10:15
ZARZĄDZENIE NR 228/13 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2013-08-06 10:19
ZARZĄDZENIE NR 227/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Miłoleśnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-08-06 10:20
ZARZĄDZENIE NR 226/13 zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia zasad rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2013 roku 2013-08-06 09:48
ZARZĄDZENIE NR 225/13 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2013-08-06 10:22
ZARZĄDZENIE NR 224/13 w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2013-08-06 10:22
ZARZĄDZENIE NR 223/13 w sprawie ustalenia składu Stałego Dyżuru Prezydenta Grudziądza w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2013-08-06 11:12
ZARZĄDZENIE NR 222/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Sobieskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-08-06 10:25
ZARZĄDZENIE NR 221/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kraszewskiego przeznaczonej na polepszenie zagospodarowania oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-08-06 10:27
ZARZĄDZENIE NR 220/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości płożone w Grudziądzu przy ulic Łyskowskiego, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2013-08-06 10:28
ZARZĄDZENIE NR 219/13 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2013-08-06 11:03
ZARZĄDZENIE NR 218/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księgach wieczystych W nr TO1U/00031394/5 oraz nr TO1U/00031395/2 na rzecz Skarbu Państwa 2013-08-06 11:02
ZARZĄDZENIE NR 217/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00039400/7 na rzecz Skarbu Państwa 2013-08-06 11:01