herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 358/13 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2013-10-14 07:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 357/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej 91, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-10-21 11:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 356/13 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2013-10-10 10:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 355/13 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2013-10-10 10:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 354/13 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2013-10-10 10:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 353/13 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2013 rok 2013-10-10 10:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 352/13 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Olimpii Grudziądz S.A. 2013-10-10 10:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 351/13 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2013-10-10 10:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 350/13 w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Zamkowej 2013-10-10 10:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 349/13 w sprawie oddania w dzierżawę na okres 20 lat, w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego, w celu lokalizacji miasteczka ruchu drogowego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-10-10 10:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 348/13 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok 2013-10-10 10:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 347/13 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych MWiO Sp. z o.o. na lata 2014-2015". 2013-10-10 10:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 346/13 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa 2013-10-10 10:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 345/13 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ulicy Brzoskwiniowej 2013-10-10 10:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 344/13 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki umownej łącznej wpisanej w księdze wieczystej o oznaczeniu KW TO1U/000043184/7 2013-10-14 07:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 343/13 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki umownej łącznej wpisanej w księdze wieczystej o oznaczeniu KW TO1U/000043180/9 2013-10-14 07:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 342/13 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki umownej łącznej wpisanej w księdze wieczystej o oznaczeniu KW TO1U/000043181/6 2013-10-10 10:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 341/13 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki umownej łącznej wpisanej w księdze wieczystej o oznaczeniu KW TO1U/000053321/3 2013-10-10 09:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 340/13 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2013-10-03 09:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 339/13 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu 2013-10-03 09:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 338/13 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok" 2013-10-03 09:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 337/13 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz na prawach powiatu przeznaczonych do zbycia 2013-10-03 09:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 336/13 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Żurawiej- Skowronkowej 2013-10-03 09:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 335/13 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych 2013-10-03 09:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 334/13 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2013-10-03 09:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 333/13 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2013-10-03 09:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 332/13 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto na prawach powiatu 2013-10-03 09:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 331/13 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009 – 2015" – załącznika do uchwały Nr XLV/81/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 października 2009 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009 - 2015" z późniejszymi zmianami 2013-09-30 09:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 330/13 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy – miasto Grudziądz uprawnień w zakresie zaciągania w 2013 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2013 2013-10-10 09:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 329/13 w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2013-10-03 09:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 328/13 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia 2013-10-03 09:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 327/13 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie prawa odkupu nieruchomości 2013-10-03 09:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 326/13 w sprawie uchylenia Zarządzenia w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz prawem służebności przesyłu 2013-10-03 08:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 325/13 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz prawem służebności przesyłu 2013-10-03 08:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 324/13 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2013-10-01 10:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 323/13 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2013-10-04 12:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 322/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-09-30 09:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 321/13 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2013-09-30 09:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 320/13 w sprawie ustalenia wzoru umowy o świadczenie usług udzielanych przez przedszkola miejskie prowadzone przez gminę-miasto Grudziądz 2013-09-30 08:57