herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 430/13 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok 2014-01-02 10:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 429/13 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" 2014-01-02 10:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 428/13 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu 2014-01-02 10:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 427/13 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2014-01-02 10:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 426/13 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2014-01-02 10:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 425/13 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 26 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy Alei Sportowców 18 2014-01-02 10:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 424/13 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2014-01-02 10:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 423/13 w sprawie objęcia akcji w Grudziądzkim Klubie Motocyklowym S.A. w Grudziądzu 2014-01-02 10:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 422/13 w sprawie objęcia akcji w Olimpii Grudziądz S.A. w Grudziądzu 2014-01-02 10:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 421/13 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Geotermii Grudziądz Sp. z o.o. w Grudziądzu. 2014-01-02 10:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 420/13 w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2014-01-02 10:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 419/13 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu przeznaczonych do zbycia 2014-01-02 10:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 418/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-01-02 10:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 417/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-01-02 10:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 416/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-01-02 10:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 415/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-01-02 10:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 414/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-01-02 10:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 413/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-01-02 10:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 412/13 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 10 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Batorego 18 2014-01-02 10:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 411/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Śniadeckich, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-01-02 10:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 410/13 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2014-01-02 10:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 409/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Moniuszki 12, zabudowanej pawilonem handlowym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2014-01-02 10:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 408/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Legionów 81, zabudowanej pawilonem handlowym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2013-12-13 14:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 407/13 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku 2013-12-13 13:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 406/13 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu srodków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2013 rok 2013-12-13 13:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 405/13 w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego w Grudziądzu 2013-12-13 13:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 404/13 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2014-2027 2013-12-13 13:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 403/13 w sprawie projektu budżetu na 2014 rok 2013-12-13 13:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 402/13 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina-miasto Grudziądz 2013-12-13 13:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 401/13 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2013-12-13 13:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 400/13 w sprawie określenia zakresu działania wydziałów, biur i stanowisk pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju. 2013-12-12 13:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 399/13 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie prawa odkupu nieruchomości 2013-12-12 13:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 398/13 w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu 2013-12-12 13:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 397/13 w sprawie ustalenia zasad nadzoru na realizacją zadań wynikających z Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie prowadzenia i obsługi punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy miasto Grudziądz 2013-12-12 13:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 396/13 w sprawie powołania do składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pani Grażyny Domagalskiej 2013-12-17 08:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 395/13 w sprawie powołania do składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pani Martyny Dziadek 2013-12-17 08:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 394/13 zmieniające zarządzeniew sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2013-12-12 11:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 393/13 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 11 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy Alei Sportowców 18 2013-12-12 11:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 392/13 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2013-12-12 11:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 391/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu pomiędzy ul. Łęgi a ul. Zachodnią oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-12-12 10:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 390/13 w sprawie powołania Zespołu określającego zasady korzystania przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ze zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Grudziądzu 2013-12-12 10:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 389/13 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00041259/0 na rzecz gminy-miasto Grudziądz 2013-12-12 10:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 388/13 zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2013-12-12 10:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 387/13 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2013-12-12 10:34