herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa trzystanowiskowego budynku warsztatu naprawy samochodów ciężarowych wraz z wydzieloną częścią biurową, handlową, magazynową oraz socjalną na działkach nr 23/12 i 23/13 obręb geodezyjny Grudziądz w miejscowości Grudziądz przy ulicy Droga Mazowiecka.


Grudziądz, 15-01-2013 r.

GK-I.6220.23.2012

I N F O R M A C J A

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Urząd Miejski w Grudziądzu, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.)

zawiadamia, że w dniu 15 stycznia 2013 r.

na wniosek: Pana Dawida Myk

PPB MASTER Sp. z o.o.

ul. Chodkiewicza 15/211, 85-065 Bydgoszcz

działającego z pełnomocnictwa: Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „AUTOS” Sp. z o.o.

ul. Unii Europejskiej 2B, 86-050 Solec Kujawski

została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn. Budowa trzystanowiskowego budynku warsztatu naprawy samochodów ciężarowych wraz z wydzieloną częścią biurową, handlową, magazynową oraz socjalną na działkach nr 23/12 i 23/13 obręb geodezyjny Grudziądz w miejscowości Grudziądz.

           Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią decyzji oraz z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu można się zapoznać w Urzędzie Miejskim
w Grudziądzu, ulica Ratuszowa 1, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, budynek C, I piętro, pokój nr 7.

            Informację w przedmiotowej sprawie podaję do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej: www.bip.grudziadz.pl Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, prowadzącego postępowanie w tej sprawie.

Otrzymują:

  1. Wydział Organizacyjny w/m

z prośbą o wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

( w załączeniu 2 egzemplarze informacji)

  1. a/a

Sprawę prowadzi:

Inspektor

inż. Barbara Kubiak

Tel:56/4510259

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elwira Chodyna-Eriksson 15-01-2013 09:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 15-01-2013 09:58