herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XXXIII/18/13 w sprawie określenia zadań, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku 2013-04-04 08:34
UCHWAŁA NR XXXIII/17/13 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół, placówek oświatowych i placówek oświatowych specjalnych prowadzonych na terenie miasta Grudziądza przez inne niż gmina-miasto Grudziądz osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż gmina-miasto Grudziądz osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 2013-04-04 08:34
UCHWAŁA NR XXXIII/16/13 w sprawie zamiaru likwidacji VI Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu, ul. Hoffmanna 1-7 2013-04-04 08:32
UCHWAŁA NR XXXIII/15/13 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009-2015" 2013-04-04 08:31
UCHWAŁA NR XXXIII/14/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony pomiędzy ulicami Rydygiera, Rowem Hermana, granicą administracyjną miasta, Jaskółczą i Warszawską 2013-04-04 08:28
UCHWAŁA NR XXXIII/13/13 w sprawie przystąpienia gminy-miasto Grudziądz do Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej (K-POT) jako członka zwyczajnego 2013-04-04 08:21
UCHWAŁA NR XXXIII/12/13 w sprawie wyrażenia woli współdziałania gminy-miasto Grudziądz w tworzeniu "Samorządowego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza" 2013-04-04 08:20
UCHWAŁA NR XXXIII/11/13 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy-miasto Grudziądz 2013-04-04 08:19
UCHWAŁA NR XXXIII/10/13 w sprawie zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku wodnym Jezioro Tarpno 2013-04-04 08:16
UCHWAŁA NR XXXIII/9/13 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza na 2013 rok 2013-04-04 08:15
UCHWAŁA NR XXXIII/8/13 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania radnych do składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Grudziądza 2013-04-04 08:14
UCHWAŁA NR XXXIII/7/13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok 2013-04-04 08:14