herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/31/13 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2013-2032 2013-07-26 09:36
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/30/13 w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych 2013-07-26 09:35
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/29/13 w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych 2013-07-26 09:34
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/28/13 w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych położonych na terenie miasta Grudziądza 2013-07-26 09:33
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/27/13 w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym 2013-07-26 09:32
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/26/13 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko–pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" 2013-08-13 10:01
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/25/13 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 2013-07-26 09:30
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/24/13 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu ich sprzedaży, podawania i spożywania na terenie gminy – miasto Grudziądz 2013-07-26 09:29
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/23/13 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy – miasto Grudziądz 2013-07-26 09:28
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/22/13 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy – miasto Grudziądz 2013-07-26 09:27
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/21/13 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2013 roku" 2013-08-13 10:00
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/20/13 w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu z ruchem okrężnym na terenie miasta Grudziądza 2013-07-26 09:22
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/19/13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok 2013-07-26 09:21