herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Obwieszczenie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Rozbudowa systemu monitoringu w Grudziądzu - etap : Monitoring Starego Miasta "


Grudziądz, 23-05-2012 r.

GK-I.6220.7.2013

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 23 maja 2013 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn.zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)

w związku z wnioskiem: Pana Jacka Wrzosa

Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich

Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz

zawiadamiam strony

o wszczęciu postępowania w sprawie:

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa systemu monitoringu w Grudziądzu - etap: Monitoring Starego Miasta

Pouczenie:

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony powyższego postępowania w terminie do dnia 05 czerwca 2013 r. na każdym jego etapie mogą zapoznać się z wnioskiem i załączonymi dokumentami sprawy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski
w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, budynek C, I piętro, pokój nr 7, w godz. 8.00-15.00 (od poniedziałku do piątku).

Otrzymują:

  1. Pan Jacek Wrzos

Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich w miejscu

  1. Strony zgodnie z Obwieszczeniem Prezydenta Grudziądza z dnia 23 maja 2013 r. znak GK-I.6220.7.2013

  2. Wydział Organizacyjny w/m

z prośbą o wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

(w załączeniu 2 egzemplarze informacji)

  1. a/a BK

Sprawę prowadzi:

Inspektor

inż. Barbara Kubiak

Tel:56/4510259

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elwira Chodyna-Eriksson 23-05-2013 14:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-05-2013
Ostatnia aktualizacja: - 23-05-2013 14:11