herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/54/13 w sprawie wydania zgody na zmianę wierzycieli Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2013-07-26 09:58
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/53/13 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009 – 2015" 2013-07-26 09:57
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/52/13 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształceniu na odległość w szkołach prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz 2013-07-26 09:56
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/51/13 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2011 - 2012 "Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Grudziądza 2009 - 2012" 2013-07-26 09:55
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/50/13 w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu zadania prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2013-07-26 09:54
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/49/13 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 2013-07-26 09:53
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/48/13 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza na 2013 rok 2013-07-26 09:52
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/47/13 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2013-2027 2013-07-26 09:52
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/46/13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok 2013-07-26 09:51