herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Grudziądz, 07-06-2013 r.

GK-I.6220.7.2013

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 07 czerwca 2013 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn.zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)

w związku z wnioskiem: Pana Jacka Wrzosa

Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich

Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz

zawiadamiam strony

o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa systemu monitoringu w Grudziądzu - etap: Monitoring Starego Miasta

Przedmiotowy projekt realizowany będzie w województwie kujawsko-pomorskim,
w mieście Grudziądz w obrębie ulic: ul. Włodka1, Marcinkowskiego 16, Al. 23 Stycznia 2, Al. 23 Stycznia 12, ul. Kwiatowa 8, ul. Szkolna 1, ul. Starorynkowa 12/14, ul. Groblowa 5, ul. Solna 14, ul. Wieżowa 1, ul. Kosynierów Gdyńskich 31, ul. Sienkiewicza 27, ul. Focha 24, ul. Sikorskiego 26/28, ul. Piłsudskiego, ul. Podgórna, ul. Groblowa 17, ul. Batorego 12 na terenie działek: działka nr 4 - obręb nr 26, działka nr 19/2 - obręb nr 33, działka nr 18/7 - obręb nr 37, działka nr 23 - obręb nr 38, działki nr 55, 80, 118 - obręb nr 42, działki nr 45, 50 - obręb nr 43, działki nr 3, 17/5, 17/6, 26/1, 27, 78, 83, 84 - obręb 44, działki nr 97, 106, 119, 120/2 - obręb nr 45, działki nr 47, 160/1, 154 - obręb nr 46, działki nr 57/1, 60/1, 66, 71 - obręb nr 48, działki nr 33, 41 - obręb nr 49, działka nr 91 - obręb nr 50, działki nr 5, 43, 44, 57, 75 - obręb nr 51, działki nr 37/1, 39/1 - obręb nr 56.

Po przeanalizowaniu informacji o planowanym przedsięwzięciu ustalono, że:

  1. Rodzaj planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa systemu monitoringu
    w Grudziądzu - etap: Monitoring Starego Miasta”, nie jest wyszczególniony
    w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397).

  2. Planowane przedsięwzięcie nie zostało również zaliczone do tzw. III grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (obszary Natura 2000 - art. 59 ust. 2 ustawy ooś.).

Otrzymują:

  1. Pan Jacek Wrzos

Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich w miejscu

  1. Strony zgodnie z Obwieszczeniem Prezydenta Grudziądza

z dnia 07-06-2013 r. znak GK-I.6220.7.2013

  1. Wydział Organizacyjny w/m

z prośbą o wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

(w załączeniu 2 egzemplarze informacji)

  1. a/a BK

Sprawę prowadzi:

Inspektor

inż. Barbara Kubiak

Tel:56/4510259

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elwira Chodyna-Eriksson 10-06-2013 08:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-06-2013
Ostatnia aktualizacja: - 10-06-2013 08:16