herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Postępowanie w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i pobór wód Kanału Trynka dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej


Grudziądz, dnia 10 czerwca 2013 roku

 

 

GK-I.6341.11.2013

 

 

 

Informacja

 

 

 

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zm./ oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz.U. z 2005 roku Nr 239, poz. 2019 ze zm./

 

podaję do publicznej wiadomości informację,

 

że na wniosek firmy Mała Elektrownia Wodna „Trynka” Dorota Kubiak Al.Królowej Jadwigi 1, 86-300 Grudziądz zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i pobór wód Kanału Trynka dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej zlokalizowanej w km 9+590 kanału w Grudziądzu.

 

 

Informację w przedmiotowej sprawie podaję do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej: www.bip.grudziadz.pl Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, prowadzącego postępowanie w tej sprawie.

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się zainteresowanych, iż w/w wniosek wraz z operatem wodnoprawnym znajdują się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (budynek „C”, pokój nr 9, I p., i można się z nimi zapoznać oraz zgłaszać uwagi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.Wydział Organizacyjny w/m - z prośbą o wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu /w załączeniu 2 egz. informacji/,

2.A/a

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elwira Chodyna-Eriksson 12-06-2013 14:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Elwira Chodyna-Eriksson 12-06-2013 14:41