herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/78/13 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie gminy - miasto Grudziądz oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania 2013-07-26 12:46
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/77/13 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych pozbawianych kategorii dróg krajowych odcinków drogi krajowej nr 16 i nr 55 położonych na ternie miasta Grudziądza 2013-08-13 10:02
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/76/13 w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych 2013-07-26 12:36
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/75/13 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz 2013-07-26 12:35
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/74/13 sprawie ustalenia opłat w żłobku prowadzonym przez gminę-miasto Grudziądz 2013-07-26 12:34
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/73/13 w sprawie utworzenia żłobka miejskiego w Grudziądzu ul. Mastalerza 6 2013-07-26 12:33
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/72/13 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2013-07-26 12:33
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/71/13 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009 – 2015" 2013-07-26 12:31
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/70/13 w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej ul. Żurawiej 2013-07-26 12:31
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/69/13 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/40/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 marca 2007 r. 2013-07-26 12:29
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/68/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/54/00 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 kwietnia 2000 r. 2013-07-26 12:28
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/67/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar od rzeki Wisły w rejonie wylotu Kanału Głównego, poprzez osiedle Rządz, Szosę Toruńską do ulicy Południowej 2013-07-26 12:22
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/66/13 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Południową, Szosą Toruńską, Rataja, Drogą Mazowiecką, terenami zielonymi, ulicami Zachodnią i Strażacką 2013-09-26 09:16
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/65/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Konarskiego 2013-08-09 08:21
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/64/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Waryńskiego, Lipową, linią kolejową i terenami na wysokości ulicy Granicznej 2013-08-09 08:12
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/63/13 w sprawie określenia stref taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi na terenie gminy-miasto Grudziądz 2013-07-26 12:20
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/62/13 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku 2013-07-26 10:05
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/61/13 w sprawie nadania Statutu Domowi Dziennego Pobytu w Grudziądzu 2013-07-26 10:04
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/60/13 w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Grudziądzu 2013-07-26 10:03
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/59/13 w sprawie połączenia domów pomocy społecznej poprzez włączenie do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Grudziądzu Domów Pomocy Społecznej Nr 2 i Nr 3 w Grudziądzu 2013-07-26 10:02
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/58/13 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2013-2027 2013-07-26 10:01
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/57/13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok 2013-07-26 10:00
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/56/13 w sprawie udzielenia Prezydentowi Grudziądza absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2012 rok 2013-07-26 10:00
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/55/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok 2013-07-26 09:58