herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Informacja - księgi wieczyste

Ważne dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Grudziądza – warto sprawdzić księgi wieczyste!

PREZYDENT GRUDZIĄDZA INFORMUJE:

W związku z postanowieniami ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 191, poz. 1365), Prezydent Grudziądza informuje właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta Grudziądza o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.

Ponadto, zgodnie z przepisami art. 6 cytowanej ustawy, utworzony został dla Miasta Grudziądza punkt informacyjno-konsultacyjny, w którym mieszkańcy mogą uzyskać szczegółowe informacje i wyjaśnienie problemów prawnych i geodezyjnych związanych z ujawnieniem w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości oraz sprawdzeniem zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.

Punkt informacyjno-konsultacyjny mieści się w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1 (parter pokój 108), czynny jest w godzinach pracy Urzędu, tj. codziennie w godz. 7:30-15:30 oraz we wtorki w godz. 8:00-16:00

Do zadań powstałego punktu należy między innymi udzielanie pomocy w zakresie informacji o rodzaju i sposobie działań niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do zajmowanych nieruchomości i ujawnienia tych praw w księgach wieczystych.

Informacje pomocne dla realizacji działań wynikających z ustawy:

1. Właściwym miejscowo dla obszaru miasta Grudziądza jest V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grudziądzu przy ul. Gen. Sikorskiego 19/23 parter) oraz Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych Ekspozytura, tamże.
2. Podstawowym dokumentem potwierdzającym stan prawny nieruchomości jest aktualny odpis księgi wieczystej. Innymi dokumentami, które mogą potwierdzić rzeczywisty stan prawny są miedzy innymi:
  - akt notarialny,
  - ostateczna decyzja administracyjna stanowiąca podstawę wpisu w księdze wieczystej,
  - prawomocne orzeczenie sądu,
  - akt własności ziemi.
3. Sprawdzenie prawidłowości stanu prawnego nieruchomości może nastąpić poprzez zbadanie działu II księgi wieczystej, który obejmuje wpisy prawa własności, prawa użytkowania wieczystego oraz podstawę nabycia tych praw. Księgi wieczyste są jawne i każdy ma prawo sprawdzić, kto jest ujawniony w dziale II księgi wieczystej jako właściciel bądź użytkownik wieczysty. Udając się do właściwego Wydziału Ksiąg Wieczystych celem zbadania księgi wieczystej lub zamówienia odpisu, należy znać jej oznaczenie, tj. numer KW. Informację o numerze księgi wieczystej można uzyskać w punkcie informacyjno-konsultacyjnym.
4. Działania, które należy podjąć w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości (w przypadku, gdy dane ujawnione w dziale II księgi wieczystej nie odpowiadają rzeczywistemu stanowi prawnemu nieruchomości):
  - ujawnienie w księdze wieczystej stanu prawnego na podstawie posiadanych dokumentów potwierdzających nabycie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości miedzy innymi takich jak wymienione w pkt 3;
  - przeprowadzenie postępowania spadkowego, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty ujawniony w księdze wieczystej nie żyje;
  - przeprowadzenie postępowania o zasiedzenie nieruchomości;
  - przeprowadzenie postępowania w drodze procesu cywilnego o ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym - w razie wystąpienia niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a jej rzeczywistym stanem prawnym.

Prezydent Grudziądza zachęca zainteresowane osoby do sprawdzenia i regulacji stanów prawnych posiadanych nieruchomości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 31-03-2008 14:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 27-05-2010 13:28