herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Przesłanie wniosku oraz Karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. Remont linii 110 kV Warlubie ? Grudziądz Strzemięcin - Żur, do organów opiniujących tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu.


Grudziądz, 13-09-2013 r.

GK-I.6220.28.2013

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 13 września 2013 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)

w związku z wnioskiem: Pana Pawła Bieleckiego

Zircon Poland Sp. z o.o.

ul. Klimczaka 5/1, 02-797 Warszawa

działającego z pełnomocnictwa: ENERGA-OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

zawiadamiam wszystkie strony

że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), wniosek strony oraz Karta informacyjna przedsięwzięcia pn. Remont linii 110 kV Warlubie - Grudziądz Strzemięcin - Żur”, zostały przesłane do organów opiniujących
tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu.

Otrzymują:

  1. Pan Paweł Bielecki

Zircon Poland Sp. z o.o., ul. Klimczaka 5/1, 02-797 Warszawa

  1. ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

  2. ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Toruniu, ul. Bema 128, 87-100 Toruń

  3. Pan Andrzej Lorenc

Wójt Gminy Dragacz, Dragacz 7a, 86-134 Dragacz

  1. Strony zgodnie z Obwieszczeniem Prezydenta Grudziądza z dnia 13 września 2013 r. znak GK-I.6220.28.2013

  2. Wydział Organizacyjny w/m

z prośbą o wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

(w załączeniu 2 egzemplarze informacji)

  1. a/a BK

Sprawę prowadzi:

Inspektor

inż. Barbara Kubiak

Tel:56/4510259

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elwira Chodyna-Eriksson 18-09-2013 08:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-09-2013
Ostatnia aktualizacja: - 18-09-2013 08:42