herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr XL/103/13 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2013-11-04 11:56
UCHWAŁA Nr XL/102/13 w sprawie likwidacji Filii nr 15 Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu znajdującej się przy ul. Hallera 37 (w Bursie Szkolnej) oraz zmiany Statutu Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu 2013-11-06 08:17
UCHWAŁA Nr XL/101/13 w sprawie przyjęcia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy-miasto Grudziądz" 2013-11-06 08:15
UCHWAŁA Nr XL/100/13 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009-2015" 2013-11-04 11:50
UCHWAŁA Nr XL/99/100 wniesienia wkładu rzeczowego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu 2013-11-04 11:41
UCHWAŁA Nr XL/97/13 w sprawie "Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok" 2013-11-04 11:40
UCHWAŁA Nr XL/96/13 w sprawie skargi na działalność Prezydenta Grudziądza 2013-11-04 11:38
UCHWAŁA Nr XL/95/13 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kredytu krótkoterminowego zaciąganego przez Prezydenta Grudziądza na pokrycie występującego w 2014 roku przejściowego deficytu budżetu miasta Grudziądza 2013-11-04 11:38
UCHWAŁA NR XL/94/13 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza 2013-10-31 11:16
UCHWAŁA NR XL/93/13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok 2013-10-31 11:16
UCHWAŁA Nr XL/92/13 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania radnych do składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Grudziądza 2013-11-06 13:02
UCHWAŁA Nr XL/91/13 w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu 2013-11-04 11:32