herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 18 października 2013 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Remont linii 110 kV Warlubie-Grudziądz Strzemięcin-Żur


Grudziądz, 18-10-2013 r.

GK-I.6220.28.2013

 

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 18 października 2013 r.

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)

w związku z wnioskiem: Pana Pawła Bieleckiego

Zircon Poland Sp. z o.o.

ul. Klimczaka 5/1, 02-797 Warszawa

działającego z pełnomocnictwa: ENERGA-OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

 

zawiadamiam wszystkie strony

 

że na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.), w ślad za art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn.zm.), zostało umorzone postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Remont linii 110 kV Warlubie - Grudziądz Strzemięcin - Żur.

 

Przedmiotem inwestycji jest remont linii 110 kW Warlubie - Grudziądz Strzemięcin - Żur, który będzie przeprowadzany w ramach istniejącego przedsięwzięcia wymienionego
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397
z późn.zm.) - § 3 ust. 1 pkt 7 - „stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kV, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 6”.

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn.zm.), do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również te polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1 (ustawodawca nie wymienił w tym przepisie remontu). Uznano zatem, iż zakres planowanych robót nie odpowiada wskazanym kryteriom i progom, umożliwiającym kwalifikacje do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Z treścią decyzji wydanej przez Prezydenta Grudziądza z dnia 18-10-2013 r. znak
GK-I.6220.28.2013 oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Grudziądzu z dnia 24-09-2013 r, znak N.NZ-423/34/2013 oraz postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 3-10-2013 znak WOO.4240.768.2013.HR, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu
ul. Ratuszowa 1, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, budynek C,
I piętro, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Pan Paweł Bielecki

Zircon Poland Sp. z o.o., ul. Klimczaka 5/1, 02-797 Warszawa

  1. ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

  2. ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Toruniu, ul. Bema 128, 87-100 Toruń

  3. Pan Andrzej Lorenc

Wójt Gminy Dragacz, Dragacz 7a, 86-134 Dragacz

  1. Strony zgodnie z Obwieszczeniem Prezydenta Grudziądza z dnia 18 października 2013 r. znak GK-I.6220.28.2013

  2. Wydział Organizacyjny w/m

z prośbą o wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

(w załączeniu 2 egzemplarze informacji)

  1. a/a BK

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor

inż. Barbara Kubiak

Tel:56/4510259

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elwira Chodyna-Eriksson 22-10-2013 09:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Elwira Chodyna-Eriksson 22-10-2013 09:39